STIGMATIZACIJOS ĮTAKA VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ PSICHIKOS SVEIKATAI

Indrė Krivickaitė, Margarita Poškutė Abstract Amžizmas yra viena pagrindinių senatvės stigmos pavyzdžių, susidedantis iš trijų tarpusavyje susiju­sių elementų – stereotipų (turimų žinių), išankstinių nuostatų (jausmų) ir diskriminuojančių veiksmų. Am­žizmas gali būti tarpasmeninis, tarpinstitucinis ir nu­kreiptas į patį save. Amžizmas ir senatvės stigma sie­jami su prastesne senjorų psichikos ir fizine sveikata, padidėjusia socialinės atskirties ir vienatvės…

STIGMATIZACIJOS IR DISKRIMINACIJOS POVEIKIS PACIENTAMS, SERGANTIEMS BIPOLINIU AFEKTINIU SUTRIKIMU

Morta Mažeikaitė Abstract Bipolinis afektinis sutrikimas (maniakinė depresija) yra psichikos sveikatos būklė, kuriai būdingi pasikar­tojantys (mažiausiai du) nuotaikos ir aktyvumo lygio pakitimo epizodai. Jų metu nuotaika tampa pakili, pa­didėja energija bei aktyvumas (manija ar hipomanija), kartais nuotaika pablogėja, o energija bei aktyvumas su­mažėja (depresija). Stipri išankstinė neigiama nuostata, stereotipinis apibūdinimas, socialinė atskirtis, statuso praradimas ir…