NERIMO IR DEPRESIJOS SIMPTOMŲ RAIŠKA, SERGANT ŪMINIU MIOKARDO INFARKTU

Diana Bukauskaitė, Anelė Brazaitytė, Virginija Adomaitienė Abstract Tikslas. Nustatyti nerimo ir depresijos paplitimą tarp pacientų, sirgusių ūminiu miokardo infarktu (MI), ir šių simptomų dažnį, priklausomai nuo lyties. Tyrimo metodai. Depresijos ir nerimo simptomai vertinti pacientų apklausos būdu, naudojant standartizuotą Hospitalinę nerimo ir depresijos skalę (angl. Hospital Anxiety and Depression scale, HADS). Vertinti tiriamųjų amžių bei…

NERIMO IR DEPRESIJOS SIMPTOMŲ RYŠYS SU GYDYMO REŽIMO LAIKYMUSI, SERGANT ŪMINIU MIOKARDO INFARKTU

Rugilė Juočytė, Eglė Šepetauskienė, Virginija Adomaitienė Abstract Tikslas. Nustatyti ir įvertinti nerimo ir depresijos simptomų ryšį su gydymo režimo laikymusi sergant ūminiu miokardo infarktu su ST segmento pakilimu. Tyrimo metodai. Tiriamieji apklausti naudojantis au­torių sudarytu sociodemografiniu klausimynu, stan­dartizuotu gydymosi režimo laikymosi klausimynu (angl. Morisky Medication Adherence Scale, san­trumpa – MMAS-8) ir ligoninės nerimo ir depresijos…