GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ ELGSENA, BENDRAUJANT SU VAIKAIS, VEIKIAMAIS ODONTOLOGINIŲ PROCEDŪRŲ BAIMĖS

Živilė Kerbelytė, Danguolė Grūnovienė Abstract Vaikų odontologinio gydymo baimė turi daugybę prie­žasčių. Ji laikoma sudėtingu ir daugiafunkciu reiškiniu. Priežastys gali būti susijusios su pacientu, specialistu ar personalu bei aplinka. Dažnai apsilankymo pas gydytoją odontologą ar burnos priežiūros specialistą metu, vaikai nebendrauja, atliekant apžiūrą ar dantų gydymo procedū­ras gali nekontroliuoti savo elgesio, nes atvyksta veikiami baimės.…

SUAUGUSIŲ ŽMONIŲ DANTŲ GYDYMO BAIMĘ LEMIANTYS INDIKATORIAI

Karolis Vasiliauskas, Kristina Klasavičiūtė, Ingrida Vasiliauskienė, Vilija Andruškevičienė, Kristina Saldūnaitė, Eglė Slabšinskienė Abstract Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti suaugusių žmonių pagrin­dinius dantų gydymo baimę lemiančius veiksnius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Vienmomentinis tyri­mas vykdytas Kauno centro poliklinikoje bei Vilka­viškio PSPC. Apklausti šiose įstaigose gydęsi paci­entai. Pildytos anketos, nagrinėjančios demografinę charakteristiką, elgesį, socialinius bei ekonominius veiksnius. Siekiant nustatyti, ar…

MOKSLEIVIŲ PATIRTIS LANKANTIS PAS ODONTOLOGĄ

Justina Sinkevičiūtė, Monika Daubaraitė Abstract Nuo vaikystės žmonėms reikia nepriekaištingos burnospriežiūros. Gaila, tačiau mokiniai vengia lankytispas odontologą dėl nerimo, baimės ar nepakankamopasitikėjimo savo odontologu.Gavus tėvų ir tiriamųjų asmenų sutikimus, atliktaanoniminė I – II gimnazijos klasių mokinių apklausa.Šilalės Simono Gaudėšiaus ir Lietuvos sveikatosmokslų universiteto (LSMU) gimnazijose buvo išdalinta400 anketų, iš jų 331 gauta užpildyta. Duomenysstatistiškai analizuoti…