Živilė Kerbelytė, Danguolė Grūnovienė

Abstract

Vaikų odontologinio gydymo baimė turi daugybę prie­žasčių. Ji laikoma sudėtingu ir daugiafunkciu reiškiniu. Priežastys gali būti susijusios su pacientu, specialistu ar personalu bei aplinka. Dažnai apsilankymo pas gydytoją odontologą ar burnos priežiūros specialistą metu, vaikai nebendrauja, atliekant apžiūrą ar dantų gydymo procedū­ras gali nekontroliuoti savo elgesio, nes atvyksta veikiami baimės. Informacijos apie burnos priežiūros specialistų elgseną, bendraujant su tokiais pacientais, nėra daug, todėl aktualu išsiaiškinti, kaip specialistai bendrauja su vaikais, jaučiančiais odontologinio gydymo baimę.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad odontologinių procedūrų baimė dažniausiai pasireiškia 7-8 metų vaikams. Dau­guma respondentų teigia, kad vaikai bijo naujos aplinkos, odontologinės įrangos procedūrų atlikimo metu, galimai keliamo skausmo, nemalonių garsų, kvapų ir skonių; bijo burnos priežiūros specialisto ar būti atskirti nuo tėvų. Daugiau nei pusė respondentų nurodo, kad savo prak­tikoje geba užmegzti ryšį su įvairaus amžiaus vaikais, naudodami įvairius metodus: „sakyk – rodyk – daryk“, teigiamo paskatinimo, suteiktos kontrolės. Respondentų teigimu, užmegzti ryšį su odontologinių procedūrų bi­jančiais vaikais, pavyksta ne visada.

Keyword(s): dantų gydymo baimė, elgsena, paciento pasirengimas procedūrai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.273
Full Text: PDF

Back