ŠIRDIES ARITMIJOS IR KANAPIŲ VARTOJIMAS

Jūratė Vertelytė, Jūratė Barysienė Abstract Fitogeniniai ir sintetiniai kanabinoidai yra dažniausiai vartojama psichoaktyvioji medžiaga. Daugėja duomenų apie širdies ritmo ir laidumo sutrikimus, susijusius su kanapių vartojimu. Tyrimo tikslas – apžvelgti naujausias publikacijas apie aritmijas ir kanapių vartojimą. Analizuotos 2018 – 2023 metų publikacijos iš PubMed, EBSCOhost, CrossRef duomenų bazių apie kanapių vartojimo sukeltas aritmijas ir…

IMPLANTUOJAMŲ ELEKTROKARDIOGRAMOS REGISTRAVIMO PRIETAISŲ PANAUDOJIMAS SINKOPIŲ DIAGNOSTIKAI

Gustė Čėsnaitė, Germanas Marinskis Abstract Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslines publikacijas apie implantuojamų elektrokar­diogramos registravimo prie­taisų panaudojimą sinkopių diagnostikai ir palyginti jų diagnostinį efektyvumą su tra­dicine sinkopių diagnostika. Tyrimo medžiaga ir metodai. Mokslinės literatūros paieška atlikta duomenų bazėse Pu­bMed, Science Direct, Coh­rane Library, specializuotoje informacijos paieškos siste­moje Google Scholar. Paieškai buvo naudojami raktiniai žo­džiai anglų…