AMBULATORINIŲ PACIENTŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMAS

Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Sigutė Norkienė, Urtė Norkutė-Macijauskė Abstract Tyrimo tikslas. Išanalizuoti ambulatorinių pacientų sveikatos raštingumą. Tyrimo metodika. Taikytas apklausos raštu metodas. Naudotas Europos sveikatos raštingumo (SR) klau­simynas (HLS – EU-Q – 47). Tiriamąjį kontingentą sudarė 201 ambulatorinis pacientas 18 – 88 metų am­žiaus. Duomenų analizė atlikta statistinių programų paketu „SPSS 17.0.1 for Windows“. Tyrimas…

AMBULATORINIŲ PACIENTŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO IR VIDINĖS DARNOS SĄSAJOS

Jonas Sąlyga, Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Dovilė Majauskytė Abstract Tyrimo tikslas. Nustatyti ambulatorinių pacientų svei­katos raštingumo ir vidinės darnos sąsajas bei ryšį su sociodemografiniais rodikliais. Tyrimo metodika. Tyrime naudoti metodai: sveika­tos raštingumo (SR) vertinimui – Europos SR klau­simynas (HLS – EU – Q47). Vidinės darnos (VD) – A. Antonovsky sutrumpintas gyvenimo orientacijos klausimynas (SOC –…