Rimantas Stukas, Rokas Arlauskas, Ieva Lingytė, Valerij Dobrovolskij, Donatas Austys

Abstract

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja mažinti suvartojamo pridėtinio cukraus kiekį. Kitų šalių patirtis rodo, kad pridėtinio cukraus vartojimo mažinimas gali būti susijęs su alternatyviais saldaus skonio išgavimo būdais, naudojant saldiklius. Kaip atskleidė atlikti moksliniai tyrimai, saldiklių vartojimas gali būti nepriimtinas vartotojams dėl susiformavusių nuostatų. Lietuvoje saldiklių vartojimo ypatumai dar mažai tyrinėti. Trūksta duomenų apie Lietuvos gyventojų požiūrį į pridėtinio cukraus bei saldiklių vartojimą, todėl šio tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos gyventojų požiūrį į cukraus ir saldiklių vartojimą.
Tyrimo metu buvo sudaryta Lietuvos populiaciją reprezentuojanti imtis. Iš viso tyrime dalyvavo 1008 respondentai nuo 18 iki 75 metų. Duomenys buvo renkami vykdant anketinę apklausą. Pagal gyventojų socialines ir demografines charakteristikas (lytį, amžių, gyvenamosios vietos tipą, užimtumą, gaunamas pajamas, šeiminę padėtį ir išsimokslinimą) analizuotas respondentų pasiskirstymas atsakant į klausimą, kaip jie elgtųsi pridėtinio cukraus vartojimo atžvilgiu, sužinoję, jog yra saldiklis, sveikatai palankesnis, negu cukrus.
Kas penktas tyrimo dalyvis (20,7%) nurodė, kad nevartoja cukraus, tad nevartotų ir saldiklių. Jeigu žinotų, kad yra už cukrų sveikatai palankesnis saldiklis, kas antras pridėtinį cukrų vartojantis apklaustasis (40,0% visų tyrime dalyvavusių respondentų) nurodė, kad saldiklį išbandytų, ir, jei patiktų, savo mityboje juo pakeistų cukrų. Didelė dalis respondentų (apie 35,0% visų tyrimo dalyvių) toliau vartotų cukrų, nekreipdami dėmesio į jo poveikį sveikatai. Sveikatai palankesnį saldiklį vietoj pridėtinio cukraus dažniau rinktųsi jaunesni, mieste gyvenantys bei įgiję aukštesnįjį išsimokslinimą respondentai (atitinkamai 45,7% prieš 34,4%, 43,3% prieš 31,2%, 47,6% prieš 37,3% visų tyrime dalyvavusių respondentų, p < 0,05).
Tyrimo rezultatai parodė, kad tik kas antras pridėtinį cukrų vartojantis suaugęs Lietuvos gyventojas, žinodamas, kad yra už cukrų sveikatai palankesnis saldiklis, priimtų racionalų sprendimą ir juo pabandytų pakeisti cukrų. Toks racionalus požiūris labiau paplitęs tarp jaunesnių, mieste gyvenančių bei įgijusių aukštesnįjį išsimokslinimą respondentų. Kas penktas apklaustasis nurodė, kad pridėtinio cukraus nevartoja, tad nevartotų ir pridėtinių saldiklių.

Keyword(s): pridėtinis cukrus, saldikliai, Lietuvos gyventojai, suaugusieji.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.005
Full TextPDF

Back