Einius Novičenko

Abstract

Spontaninė intrakranijinė hipotenzija − tai reta, dažnai nediagnozuojama patologija, kurios pagrindinė išraiška yra ortostatinis galvos skausmas, susijęs su cerebrospi­nalinio skysčio nuotėkiu stuburo kanale, kurį dažniausiai sukelia vertikalus ventralinis durinis plyšimas, šoninių nervinių šaknelių divertikulas arba cerebrospinalinio skysčio veninės fistulės. Šia liga dažniausiai serga vi­dutinio amžiaus moterys. Svarbiausia spontaninės in­trakranijinės hipotenzijos klinikinė išraiška yra ortosta­tinis galvos skausmas, kuris ypač sustiprėja atsistojus. Gydymo būdai priklauso nuo ligos sunkumo ir apima konservatyvų stebėjimą, medikamentinį gydymą, epiduri­nio kraujo lopo injekcijas bei operacinį gydymą. Tyrimo tikslas − įvertinti literatūroje pateikiamus duomenis apie spontaninės intrakranijinės hipotenzijos epidemiologiją, etiologiją, kliniką ir gydymo galimybes.

Keyword(s): spontaninė intrakranijinė hipotenzija, SIH, ortostatinis galvos skausmas, epidemiologija, etiologija, klinika, gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.157
Full Text: PDF

Back