SKIRTINGŲ KARTŲ TĖVŲ POŽIŪRIS Į VEIKSNIUS, LEMIANČIUS DANTŲ FLUOROZĖS ATSIRADIMĄ, JOS PROFILAKTIKĄ: KLAIPĖDOS APSKRITIES ATVEJIS

Danguolė Mieldažienė, Ugnė Mažutytė Abstract Dantų fluorozės paplitimo skirtumams įvairiose pasaulio valstybėse įtakos turi nevienodi rizikos veiksniai. Vienas iš jų − didelis fluoro junginių kiekis geriamojo vandens šaltiniuose [1]. Tėvų edukacija apie pasisavinamą fluoro kiekį, jo šaltinius bei neigiamą poveikį yra labai svarbi, siekiant išvengti nekariozinės kilmės dantų defekto − dantų fluorozės [2]. Tyrimo tikslas…