Šarūnė Maksvytytė, Pranas Šerpytis

Abstract

Koronavirusinė infekcija (COVID-19) – tai grėsminga visuomenės problema. Remiantis 2021 m. balandžio mė­nesio duomenimis, ši infekcija nusinešė daugiau nei 3 mi­lijonus gyvybių. Dažniausia COVID-19 pacientų trom­botinė komplikacija − plaučių arterijos trombembolija (PATE) siejama su dideliu sergamumu ir mirštamumu, reikalaujanti kuo ankstyvesnės diagnostikos ir gydymo. Tyrimo tikslas − atlikti mokslinių straipsnių, nagrinėjan­čių PATE paplitimą, patogenezę, diagnostiką ir gydymą COVID-19 infekcija sergančių pacientų populiacijoje, analizę. Literatūros apžvalgai naudoti 2020-2021 m. straipsniai. Remiantis atlikta apžvalga, pastebėta: PATE yra dažna pacientams, sergantiems sunkia COVID-19 sukelta pneumonija ar ūminiu respiracinio distreso sin­dromu (ŪRDS); šios būklės paplitimas yra didesnis, nei asmenų, sergančių kitų virusinių infekcijų sukelta pneu­monija ar ŪRDS; didesnis PATE paplitimas galimai su­sijęs su SARS-CoV-2 sukeliama imunotromboze; žymus D-dimerų koncentracijos padidėjimas gali būti stebimas ir PATE nekomplikuotos sunkios COVID-19 infekcijos atveju; šiuo metu trūksta duomenų apie optimalią profi­laktinę antikoaguliaciją bei uždegimą slopinančių vaistų poveikį hemostazei COVID-19 pacientų populiacijoje.

Keyword(s): COVID-19, plaučių arterijos trombembolija, paplitimas, patogenezė, antikoaguliacija, gliukokortikoidai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.164
Full TextPDF

Back