PSICHODERMATOLOGIJA: KLASIFIKACIJA, DAUGIADALYKĖS KOMANDOS NAUDA GYDANT PSICHODERMATOLOGINIUS SUTRIKIMUS

Gabrielė Vasiliauskaitė Abstract Psichodermatologija yra odos ir nervų sistemos sąveiką nagrinėjantis mokslas, tiriantis abiejų komponentų – odos ir nervų sistemos sukeliamus sutrikimus. Pacientų, turin­čių psichodermatologinį sutrikimą, stebėjimą ir gydymą geriausiai valdo daugiadalykė gydytojų komanda. Tyrimo tikslas – įvertinti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie psichodermatologijos kla­sifikaciją, daugiadalykės komandos naudą, gydant psi­chodermatologinius sutrikimus. Keyword(s): psichodermatologija,…