ŽARNYNO IR SMEGENŲ AŠIES REIKŠMĖ PSICHIATRIJAI

Ieva Dūdonytė Abstract Žarnyno mikrobiota – bakterijų, virusų, pirmuonių, ar­chėjų, grybų ir parazitų rinkinys. Mokslininkams vis la­biau domintis mikrobiotos svarba pacientų sveikatai, pastebėta, jog ji turi įtakos CNS vystymuisi, asmens psi­chinei būsenai per imuninius, endokrininius ir nervinius mechanizmus − stebimas sisteminis uždegimas, pakinta neuromediatorių ir neuromoduliatorių kiekiai. Dažniau­siai literatūroje apžvelgiamos žarnyno mikrobiotos ir depresijos, autizmo,…

PSICHODERMATOLOGIJA: KLASIFIKACIJA, DAUGIADALYKĖS KOMANDOS NAUDA GYDANT PSICHODERMATOLOGINIUS SUTRIKIMUS

Gabrielė Vasiliauskaitė Abstract Psichodermatologija yra odos ir nervų sistemos sąveiką nagrinėjantis mokslas, tiriantis abiejų komponentų – odos ir nervų sistemos sukeliamus sutrikimus. Pacientų, turin­čių psichodermatologinį sutrikimą, stebėjimą ir gydymą geriausiai valdo daugiadalykė gydytojų komanda. Tyrimo tikslas – įvertinti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie psichodermatologijos kla­sifikaciją, daugiadalykės komandos naudą, gydant psi­chodermatologinius sutrikimus. Keyword(s): psichodermatologija,…