Ernestas Viršilas, Adomas Janulionis, Arūnas Liubšys, Arūnas Valiulis

Abstract

Kvėpuojamajai plaučių funkcijai vertinti ilgą laiką buvo taikomi netiesioginiai arba invazyvūs meto­dai, kurie stokojo tikslumo, rodė plaučių būklę tik tam tikru momentu ir (arba) skleidė jonizuojančiąją spinduliuotę. Elektrinio impedanso tomografija (to­liau – EIT) – dar naujas, neinvazyvus metodas, lei­džiantis realiu laiku vertinti ir stebėti plaučių aeraciją, nekeliant pavojaus paciento sveikatai. Tobulėjant EIT technologijai, šis metodas, vis plačiau taikomas su­augusiųjų, vidurinio amžiaus vaikų ir paauglių kli­nikinėje praktikoje, skinasi kelią į kasdienę naujagi­mių gydymo ir slaugos praktiką. Šios studijos tikslas – plačiau supažindinti skaitytojus su EIT metodu ir jo taikymu klinikinėje praktikoje. Straipsnių paieška atlikta Pubmed duomenų bazėje, atrinkti tinkamiausi ir panaudoti apžvalgoje. Tyrimo apibendrinimas: EIT realiu laiku teikia informaciją apie regioninę plaučių aeraciją, padeda nustatyti plaučiuose vykstančius po­kyčius ir įgalina laiku parinkti pacientui tinkamiausią kvėpuojamąją terapiją. EIT metodo taikymas teikia galimybę laiku nustatyti ir pašalinti ūmias komplika­cijas, gauti vertingos informacijos apie lėtinius pro­cesus plaučiuose bei jų gydymą.

Keyword(s): dirbtinis kvėpavimas, elektrinio impedanso tomografija, naujagimiai, naujagimių kvėpavimo sutrikimo sindromas, ūminis (suaugusiųjų) kvėpavimo sutrikimo sindromas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.032
Full TextPDF

Back