ELEKTRINIO IMPEDANSO TOMOGRAFIJOS PRITAIKYMAS VERTINANT SPONTANIŠKAI KVĖPUOJANČIŲ IŠNEŠIOTŲ IR NEIŠNEŠIOTŲ NAUJAGIMIŲ PLAUČIŲ VENTILIACIJOS YPATUMUS

Viktorija Šutova, Аdomas Janulionis, Violeta Drejerienė, Vita Langienė, Ernestas Viršilas, Algirdas Valiulis, Ramūnas Leišys, Arūnas Valiulis Abstract Elektrinio impedanso tomografija yra santykinai nauja pažangi technologija, leidžianti neinvazyviu būdu įvertinti plaučių prisipildymą oru. Šio tyrimo metu elektrodai yra tvirtinami pagal kūno perimetrą ir rekonstruojami vertinamo organo vaizdai, matuo­jant varžos pasiskirstymą ir jos kitimą bėgant lai­kui. Elektrinio…

PLAUČIŲ FUNKCIJOS VAIZDAVIMAS ELEKTRINIO IMPEDANSO TOMOGRAFIJA: KLINIKINIS TAIKYMAS

Ernestas Viršilas, Adomas Janulionis, Arūnas Liubšys, Arūnas Valiulis Abstract Kvėpuojamajai plaučių funkcijai vertinti ilgą laiką buvo taikomi netiesioginiai arba invazyvūs meto­dai, kurie stokojo tikslumo, rodė plaučių būklę tik tam tikru momentu ir (arba) skleidė jonizuojančiąją spinduliuotę. Elektrinio impedanso tomografija (to­liau – EIT) – dar naujas, neinvazyvus metodas, lei­džiantis realiu laiku vertinti ir stebėti plaučių aeraciją,…