PLAUČIŲ FUNKCIJOS VAIZDAVIMAS ELEKTRINIO IMPEDANSO TOMOGRAFIJA: KLINIKINIS TAIKYMAS

Ernestas Viršilas, Adomas Janulionis, Arūnas Liubšys, Arūnas Valiulis Abstract Kvėpuojamajai plaučių funkcijai vertinti ilgą laiką buvo taikomi netiesioginiai arba invazyvūs meto­dai, kurie stokojo tikslumo, rodė plaučių būklę tik tam tikru momentu ir (arba) skleidė jonizuojančiąją spinduliuotę. Elektrinio impedanso tomografija (to­liau – EIT) – dar naujas, neinvazyvus metodas, lei­džiantis realiu laiku vertinti ir stebėti plaučių aeraciją,…