ULTRAGARSINIO TYRIMO PANAUDOJIMAS PEDIATRINĖJE ANESTEZIJOJE

Asta Mačiulienė, Tautvydas Baranauskas, Goda Simanavičiūtė, Andrius Macas Abstract Literatūroje aprašoma vis daugiau UG tyrimo panau­dojimo galimybių pediatrinėje anesteziologijoje, pade­dančių išvengti su anestezija susijusių komplikacijų. Straipsnyje analizuojama mokslinė literatūra, kurioje apžvelgiamas UG tyrimo panaudojimas perioperaciniu laikotarpiu atliekant kraujagyslių kateterizaciją, vertinant endotrachėjinio vamzdelio padėtį ir nustatant aspiracijos riziką vaikų populiacijoje. Literatūros šaltinių paieška atlikta mokslinėse elektroninėse…

PLAUČIŲ FUNKCIJOS VAIZDAVIMAS ELEKTRINIO IMPEDANSO TOMOGRAFIJA: KLINIKINIS TAIKYMAS

Ernestas Viršilas, Adomas Janulionis, Arūnas Liubšys, Arūnas Valiulis Abstract Kvėpuojamajai plaučių funkcijai vertinti ilgą laiką buvo taikomi netiesioginiai arba invazyvūs meto­dai, kurie stokojo tikslumo, rodė plaučių būklę tik tam tikru momentu ir (arba) skleidė jonizuojančiąją spinduliuotę. Elektrinio impedanso tomografija (to­liau – EIT) – dar naujas, neinvazyvus metodas, lei­džiantis realiu laiku vertinti ir stebėti plaučių aeraciją,…

MOTERŲ, NĖŠTUMO METU VARTOJUSIŲ NARKOTIKUS, CHARAKTERISTIKA IR JŲ NAUJAGIMIŲ FIZINĖ BEI SVEIKATOS BŪKLĖ (1995-2016 METŲ LIETUVOS GIMIMŲ MEDICININIAI DUOMENYS)

Rita Perminaitė, Justė Petkevičiūtė, Jelena Isakova, Nijolė Drazdienė, Vytautas Basys, Janina Tutkuvienė, Eglė Marija Jakimavičienė Abstract Darbo tikslas – nustatyti 1995-2016 metų laikotarpio naujagimių, kurių motinos nėštumo metu vartojo narkotikus, skaičių; ištirti moterų sociodemografinius, akušerinės anamnezės ir sveikatos būklės rodiklius; naujagimių fizinės ir sveikatos būklės ypatumus. Darbo metodika. Tyrimo duomenys rinkti naudojantis Higienos instituto sveikatos…