Žyginta Kazlauskaitė

Abstract

Narcisistinis asmenybės sutrikimas – kompleksinis ir daug iššūkių keliantis psichiatrinis sutrikimas, pasireiš­kiantis grandioziškumu, empatijos stoka ir žavėjimosi poreikiu. Nors šis sutrikimas mažai ištirtas, jis dažnai pasireiškia bendroje populiacijoje ir turi didelį komorbi­diškumą su kitais asmenybės sutrikimais. Gydymas kelia nemažai iššūkių dėl riboto sutrikimo paveiktų asmenų kritiškumo savo būklei, taipogi nėra specifinio farma­kologinio gydymo, tačiau psichoterapija, ypač ilgalaikė psichodinaminė psichoterapija, gali padėti gerinti savi­voką ir tarpasmeninį funkcionavimą.

Keyword(s): narcisistinis asmenybės sutrikimas, gydymas, klinika, epidemiologija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.122
Full Text: PDF

Back