NARCISISTINIO TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMAS: EPIDEMIOLOGIJA, KLINIKA IR GYDYMO GALIMYBĖS

Žyginta Kazlauskaitė Abstract Narcisistinis asmenybės sutrikimas – kompleksinis ir daug iššūkių keliantis psichiatrinis sutrikimas, pasireiš­kiantis grandioziškumu, empatijos stoka ir žavėjimosi poreikiu. Nors šis sutrikimas mažai ištirtas, jis dažnai pasireiškia bendroje populiacijoje ir turi didelį komorbi­diškumą su kitais asmenybės sutrikimais. Gydymas kelia nemažai iššūkių dėl riboto sutrikimo paveiktų asmenų kritiškumo savo būklei, taipogi nėra specifinio farma­kologinio…