MATRICIDO IR ŠIZOFRENIJOS RYŠYS

Ernesta Lenkauskaitė Abstract Matricidas (motinos nužudymas) – žiaurus, statistiškai retas reiškinys, sudarantis 1-4 proc. visų nusikaltimų. Jį dažniausiai įvykdo jauni, vieniši, mažai socialūs asme­nys, turintys psichikos sveikatos sutrikimų ir gyvenantys su valdingomis, neįgaliomis ar fiziškai trapiomis motino­mis. Nors duomenys apie psichikos sveikatos sutrikimų ir nusikaltimų ryšį prieštaringi, pastebėta tendencija, jog didelė dalis matricidą įvykdžiusių asmenų…

TEISMO PSICHIATRINIŲ EKSPERTIZIŲ, ATLIKTŲ VALSTYBINĖJE TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOJE DĖL NUSIKALTIMO PRIEŠ ŽMOGAUS SVEIKATĄ IR GYVYBĘ, APŽVALGA (2009-2016 M.)

Rita Kinstaitytė, Vaiva Martinkienė, Arūnas Germanavičius Abstract Šiame straipsnyje apžvelgti mokslinės literatūros duomenys apie nužudymus įvykdžiusių asmenų ypatybes, rizikos veiksnius bei išanalizuoti 2009-2016 metais Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje atliktų teismo psichiatrijos ekspertizių duomenys. Nustatyti pagrindiniai rizikos veiksniai, didinantys agresyvaus elgesio tikimybę: prasta socioekoniminė padėtis, bedarbystė, menkas išsilavinimas, nepriteklius, psichotraumuojančios situacijos, piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis, psichikos ligos.…