GYDYTOJO PROFESINĖS TAPATYBĖS VAIDMUO, OPTIMIZUOJANT TERAPINĘ VEIKLĄ

Milda Šeduikienė Santrauka Tyrimo tikslas – aptarti prielaidą, kad nuolat tobulinant gydytojo profesinę tapatybę (GPT) ir atsižvelgiant į psi­chologinius tipus, galima daugeliu aspektų pagerinti gy­dytojų terapinę veiklą. Tyrimo medžiaga ir metodai: PubMed ir Google Scolar duomenų bazėse pagal raktažodžius rastų mokslo publi­kacijų nagrinėjimas, temų grupavimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Rezultatai. Apžvelgti tyrimai atskleidė, kad nuolat at­naujinama…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO GALIMYBĖS

Greta Juškevičiūtė, Viktorija Kielė, Julija Žalalienė, Almeda Kučinskienė Santrauka Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai išgyvenant poky­čius, į sveikatos priežiūros specialistų gretas pradeda įsilieti išplėstinės praktikos slaugytojai. Didesnį pacientų pasitikėjimą šiais specialistais lemia tai, kad magistran­tūros studijose jie įgyja papildomų žinių bei gebėjimų dirbti pažangios slaugos praktikoje. Išplėstinės praktikos slaugytojai pradėti ruošti Lietuvoje nuo 2015 metų, o…

PERDEGIMO SINDROMO POVEIKIS ERGOTERAPEUTŲ PROFESINIAM TOBULĖJIMUI

Luka Tichonova, Milda Gintilienė Santrauka Pirmą kartą perdegimo sindromo (PS) sąvoka paminėta XX a. 7 dešimtmetyje. PS apibrėžiamas kaip stresinė reakcija į darbą, kuriam būdingas emocinis išsekimas, nuasmeninimas, cinizmas ir sumažėję asmeniniai pasiekimai. Literatūroje labai dažnai apibūdinamas kaip sindromas, kuriam būdingas emocinis ir fizinis išsekimas, dėl kurio žmogus negali pasveikti. Vis dažniau pradėtas minėti bei…