Greta Juškevičiūtė, Viktorija Kielė, Julija Žalalienė, Almeda Kučinskienė

Santrauka

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai išgyvenant poky­čius, į sveikatos priežiūros specialistų gretas pradeda įsilieti išplėstinės praktikos slaugytojai. Didesnį pacientų pasitikėjimą šiais specialistais lemia tai, kad magistran­tūros studijose jie įgyja papildomų žinių bei gebėjimų dirbti pažangios slaugos praktikoje. Išplėstinės praktikos slaugytojai pradėti ruošti Lietuvoje nuo 2015 metų, o nuo pirmosios laidos baigimo praėjo beveik 5 metai, todėl išanalizavome, kokių tobulinimo kursų yra išplėstinės praktikos slaugytojų profesinei kompetencijai tobulinti.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti išplėstinės praktikos slau­gytojų profesinių kompetencijų tobulinimo galimybes Lietuvoje. Atliktas literatūros turinio analizės ir kokybinis tyrimai. Atliekant turinio analizę, buvo norima sužinoti, kiek ir kokios kategorijos kompetencijų papildomai turi išplėstinės praktikos slaugytojai, lyginant su bendro­sios praktikos slaugytojais. Kita tyrimo dalis – švietimo įstaigų internetinių puslapių analizė ir pusiau struktū­ruotas interviu su formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis.

Tyrime dalyvavo 10 švietimo įstaigų: 6 formaliojo ir 4 neformaliojo švietimo įstaigos, kurios organizuoja pro­fesinių kompetencijų tobulinimo kursus slaugytojams. Išanalizavus Lietuvos Respublikos teisės aktus, regla­mentuojančius bendrosios praktikos ir išplėstinės prak­tikos slaugytojų tobulinimą ir susisteminus duomenis atskleista, kad išplėstinės praktikos slaugytojai turi tobu­linti ir bendrąsias, ir specialiąsias kompetencijas. Atlikus 10 švietimo įstaigų, organizuojančių profesinio tobuli­nimo kursus sveikatos priežiūros specialistams pasiūlos analizę, nustatyta, kad išplėstinės praktikos slaugytojų profesinių kompetencijų kursus turi tik keturios: dvi for­maliojo ir dvi neformaliojo švietimo įstaigos. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad išplėstinės praktikos slaugytojai turi galimybę tobulinti tik bendrąsias kompetencijas, o profesinių kompetencijų tobulinimas organizuojamas su kitų sričių sveikatos priežiūros specialistais ir kursų pasirinkimas išlieka ribotas.

Raktiniai žodžiai: išplėstinės praktikos slaugytojas, bendrosios praktikos slaugytojas, profesinis tobulėjimas, kompetencija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.060
Pilnas tekstasPDF

Back