Milda Šeduikienė

Santrauka

Tyrimo tikslas – aptarti prielaidą, kad nuolat tobulinant gydytojo profesinę tapatybę (GPT) ir atsižvelgiant į psi­chologinius tipus, galima daugeliu aspektų pagerinti gy­dytojų terapinę veiklą.

Tyrimo medžiaga ir metodai: PubMed ir Google Scolar duomenų bazėse pagal raktažodžius rastų mokslo publi­kacijų nagrinėjimas, temų grupavimas, interpretavimas ir apibendrinimas.

Rezultatai. Apžvelgti tyrimai atskleidė, kad nuolat at­naujinama GPT optimizuoja terapinę veiklą ir gerina darbuotojų darbinę situaciją, kuri dėl sparčiai kintančių ir dažnai nepalankių sąlygų ėmė kelti sunkiai įveikiamus iššūkius. Kintantis darbo pobūdis ženkliai koreguoja GPT turinį, reikalinga tobulesnė darbo reguliavimo strategija, kuri galėtų apsaugoti gydytojus ne tik nuo nerimo, stresi­nių būsenų, perdegimų ar depresijos, ypač jaunesniame amžiuje, bet ir nuo profesinės tapatybės praradimo. Re­agavimas tinkamu laiku į pokyčius, nuolatinis profesi­nis tobulėjimas ir adekvačios GPT išlaikymas dauge­liu atžvilgių gali pagerinti savijautą bei terapinę veiklą. Gydytojų veiklos sėkmę galima pagerinti atsižvelgus į psichologinius tipus, nes jiems atitinkant asmenybės prigimtį, gydymo padaliniuose kuriasi tinkamesnė ben­dravimo atmosfera, gerėja psichosocialinis klimatas bei savijauta. Atlikta analizė parodė, kad norint išlaikyti kuo pozityvesnį požiūrį į gydytojo darbą sparčiai kintančio­mis sąlygomis ir ypač, esant pandeminei situacijai, kartu su kompetencijos kėlimu pravartu nuolat stiprinti GPT ir atsižvelgti į psichologinį tipą, profesionalumo siekimą laikant svarbiausiu gydytojo savikūros tikslu.

Raktiniai žodžiai: gydytojo profesinė tapatybė, profesinis tobulėjimas, psichologinis tipas, terapinė veikla.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.099
Pilnas tekstasPDF

Back