COVID-19 PANDEMIJOS METU IŠ NAMŲ DIRBANČIŲ ASMENŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR MOTYVACIJA, SUVOKIAMAS STRESAS IR SĖDIMOJO LAIKO TRUKMĖ

Karolina Ignatavičiūtė, Rūta Dadelienė Santrauka Tyrimo tikslas − nustatyti Covid-19 pandemijos metu iš namų dirbančių asmenų fizinį aktyvumą, jo motyvus, sėdimo laiko trukmę, suvokiamą stresą. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrime dalyvavo 142 asmenys, dirbantys sėdimą darbą iš namų visu etatu. Tirti respondentų fizinį aktyvumą naudotas Tarptautinis fizinio aktyvumo klausimynas; sėdimo laiko trukmei nustatyti taikyta anketinė…

FARMAKOTECHNIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS YPATUMAI

Aurimas Galkontas, Martina Kazočiūnaitė, Danguolė Grūnovienė, Birutė Pockevičiūtė-Tarasovė Santrauka Darbo rinkoje stebimas medicinos studijų krypties, tarp jų ir farmacijos, absolventų trūkumas. Tyrimo tikslas − nustatyti Farmakotechnikos studijų programos studentų mokymosi motyvacijos ypatumus. Atlikta mokslinės literatūros ir teisės aktų, reglamentuojančių farmacijos veiklą Lietuvoje analizė. Tyrimas vyko 2021 metų vasario-balandžio mėnesiais. Dalyvavo 110 Kauno kolegijos Farmakotechnikos studijų…

GYDYTOJO ODONTOLOGO PADĖJĖJO MOTYVACIJĄ IR PASITENKINIMĄ DARBU LEMIANTYS VEIKSNIAI LIETUVOJE IR KIPRE

Akvilė Marčiulionytė, Daiva Kerienė, Danguolė Grūnovienė, Daiva Mačiulienė Santrauka Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių pasiten­kinimą darbu, yra darbuotojų motyvacija. Motyva­cija skatina siekti karjeros ir užbrėžtų tikslų. Neįma­noma nepastebėti santykio tarp pasitenkinimo darbu ir motyvacijos. Sėkmės siekiančios organizacijos turi įvertinti abiejų sričių – motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tarpusavio ryšį ir įgyvendinti savo darbuotojų siekius. Tai svarbiausias…