PAGYVENUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ MITYBOS ĮPROČIAI

Gabija Bulotaitė, Roma Bartkevičiūtė, Vytenis Drungilas, Ramunė Miliauskė, Rimantas Stukas, Albertas Barzda Santrauka Tikslas. Ištirti ir įvertinti pagyvenusių (65–75 m.) Lie­tuvos gyventojų mitybos įpročius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rug­sėjo–gruodžio mėnesiais. Anketiniu apklausos būdu buvo ištirti ir įvertinti 337 pagyvenusių (65–75 m.) Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai. Apklausa buvo anoniminė, jokios respondentą identifikuoti…

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MITYBOS ĮPROČIŲ TYRIMAS IR VERTINIMAS

Roma Bartkevičiūtė, Gabija Bulotaitė, Rimantas Stukas, Mingailė Skardžiūtė, Indrė Nakutavičiūtė, Albertas Barzda Santrauka Tikslas. Ištirti ir įvertinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais. Anketiniu apklausos būdu ištirti ir įvertinti 4623 bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 klasių vaikų mitybos įpročiai.…