Roma Bartkevičiūtė, Gabija Bulotaitė, Rimantas Stukas, Mingailė Skardžiūtė, Indrė Nakutavičiūtė, Albertas Barzda

Santrauka

Tikslas. Ištirti ir įvertinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročius.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais. Anketiniu apklausos būdu ištirti ir įvertinti 4623 bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 klasių vaikų mitybos įpročiai. Apklausa anoniminė, tiriamųjų vardai ir pavardės nebuvo rašomos, analizuojami tik apibendrinti apklausos duomenys. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS programos 18.0 versiją. Rezultatų skirtumas laikytas reikšmingu, kai gautoji p reikšmė buvo mažesnė arba lygi 0,05.
Tyrimo rezultatai parodė, kad mažiau kaip pusė (41 proc.) mokyklinio amžiaus vaikų valgo 4–5 kartus per parą; tik du trečdaliai pusryčiauja kasdien ir kas antras valgo mokykloje karštus pietus. Nustatyta, kad daržovių vartojimo dažnumas yra beveik toks pat, kaip ir vaisių bei uogų – juos kasdien vartoja tik du trečdaliai vaikų. Daugelis (71,3 proc.) kasdien vartoja mėsą ir mėsos produktus, daugiau kaip pusė (65,8 proc.) – pieną ir pieno produktus, tačiau beveik tiek pat vaikų (64,9 proc.) žuvį ir žuvies produktus vartoja tik kelis kartus per mėnesį arba jų nevartoja. Kas penktas apklausos dalyvis (19,9 proc.) atsakė, kad kasdien vartoja bulvių, kukurūzų ir kitus traškučius, kitus riebaluose virtus, skrudintus ar spragintus gaminius, kai kurie – saldumynus (39,3 proc.), geria įvairius gazuotus ir (ar) saldžiuosius gėrimus (23,5 proc.). Energinių gėrimų vaikai beveik nevartoja (90,5 proc.) arba juos vartoja tik kelis kartus per mėnesį.
Jaunesni vaikai, palyginti su vyresniais, berniukai, palyginti su mergaitėmis, dažniau valgo 4 ir daugiau kartų per parą, dažniau pusryčiauja bei valgo karštus pietus mokykloje, dažniau vartoja pieną ir pieno produktus bei mėsą ir jos produktus. Jaunesni vaikai, palyginti su vyresniais, taip pat dažniau valgo daržoves (išskyrus bulves), vaisius ir uogas, žuvį ir jos produktus. Daržoves šiek tiek dažniau valgo mergaitės, negu berniukai, mieste, negu kaime gyvenantys vaikai. Miestų vaikai dažniau pusryčiauja ir vartoja pieną bei jo produktus; kaimų – dažniau valgo karštus pietus mokykloje, vartoja mėsą ir jos produktus.
Išvados. Ne visų mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročiai atitinka sveikos mitybos rekomendacijas. Visi vaikai, nepriklausomai nuo amžiaus, per mažai vartoja sveikatai palankių maisto produktų – daržovių, vaisių, uogų, žuvies ir jos gaminių. Nemažai vaikų, dažniausiai 11-14 metų (5-8 klasės), vis dar vartoja sveikatai nepalankius maisto produktus – bulvių, kukurūzų ir kitus traškučius, kitus riebaluose virtus, skrudintus ar spragintus gaminius, saldumynus, geria įvairius gazuotus ir (ar) saldžiuosius gėrimus.

Raktiniai žodžiai: mokyklinio amžiaus vaikai, mitybos įpročiai, maisto produktai, gėrimai.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.006
Pilnas tekstasPDF

Back