MEDICINOS DARBUOTOJŲ PRIEŠINIMOSI E. SVEIKATOS PASLAUGŲ DIEGIMUI IR PLĖTRAI MAŽINIMAS

Gintautas Virketis, Gintarė Kazlauskė Santrauka Sveikatos priežiūros organizaciniai pokyčiai neįsivaiz­duojami be e. sveikatos technologinės pažangos. Jie yra sėkmingesni, kai kuo daugiau sveikatos priežiūros spe­cialistų jaučiasi pasiruošę pokyčiams, pripažįsta poky­čio vertę ir kuo mažiau yra besipriešinančių pokyčiams. Tyrimo tikslas – išanalizuoti stacionarinės asmens svei­katos priežiūros įstaigos (ASPĮ) specialistų požiūrį į prie­šinimąsi mažinančius veiksnius ir priemones, diegiant…

MEDICINOS DARBUOTOJŲ PRIEŠINIMASIS E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRAI

Gintautas Virketis, Gintarė Kazlauskė Santrauka Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad nors e. sveikata jau senokai taikoma ir tobulinama, jos plėtrai trukdo medicinos darbuotojų priešinimasis. Sveikatos priežiūros specialistų priešinimosi sąvoka šiandien dar nėra apibrėžta bendru sutarimu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) specialistų požiūrį į e. sveikatos paslaugų diegimo ir plėtros problemas…