SLAUGYTOJŲ STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJŲ SĄSAJOS SU ASMENYBINIAIS CHARAKTERIO BRUOŽAIS

Violeta Ožeraitienė, Žydrūnė Kisliūtė, Virginija Gaigalaitė Santrauka Darbo tikslas: ištirti ir nustatyti slaugytojų streso įvei­kos strategijas ir jų sąsajas su slaugytojų asmeninais bruožais. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 90 respon­denčių moterų slaugytojų, dirbančių vienos Vilniaus miesto ligoninės terapijos, chirurgijos ir reanimaci­jos/intensyvios terapijos skyriuose, vidutinis amžius – 42,5±2,1 metai. Anketinės apklausos būdu surinkti sociodemografiniai duomenys. Taikyti…

SLAUGYTOJŲ VAIDMUO TAIKANT NEFARMAKOLOGINIUS HOSPITALIZUOTŲ VAIKŲ POOPERACINIO SKAUSMO VALDYMO METODUS

Rasa Stundžienė, Gabrielė Turlinskienė, Danutė Kalibatienė, Jūratė Gimžauskienė, Silvija Gimžauskaitė Santrauka Darbo tikslas. Ištirti slaugytojų vaidmenį valdyti hos­pitalizuoto vaiko pooperacinį skausmą taikant nefar­makologinius skausmo malšinimo būdus bei nustatyti veiksnius, turinčius įtakos slaugytojų nefarmakologi­nių skausmo malšinimo būdų pasirinkimui ir vaikų tėvų mokymui. Tyrimo medžiaga ir metodai. Anketinėje apklausoje dalyvavo 89 slaugytojos, dirbančios vienos Vil­niaus miesto ligoninės…

ORGANIZUOJANTI PNEUMONIJA. KLINIKINIS ATVEJIS

Ernesta Bagurskienė, Rolandas Zablockis Santrauka Organizuojanti pneumonija (OP) – intersticinė plau­čių liga, kuriai būdingas ribotoje plaučių dalyje arba keliose atskirose vietose mezenchiminių proliferatų susidarymas alveolėse. Sergamumas šia liga nėra aiškus. OP gali būti nežinomos kilmės (kriptoge­ninė) arba susijusi su kita liga ar patologine būkle (sukelta medikamentų, toksinų, uždegiminių autoi­muninių ligų, navikų, radioterapijos ir kt.). Ligos…

WEGENERIO GRANULOMATOZĖ. KLINIKINIS ATVEJIS

Mariola Kovalevska, Dainora Kubiliūtė Santrauka Wegenrio granulomatozė, kitaip vadinama granulo­matoze su poliangitu, priklauso su antikūnų prieš neu­trofilų citoplazmos antigenus susijusių vaskulitų gru­pei. Ji, pagal 1994 metais Chapel Hillyje vykusiame konferencijos susitarime priimtą vaskulitų skirstymą, pažeidžia smulkiąsias kraujagysles. Granulomatoze su poliangitu serga įvairaus amžiaus žmonės, bet daž­niausiai liga manifestuoja ketvirtą – penktą dešim­tmetį. Ilgai laikoma blogos…

TERAPINĖS HIPOTERMIJOS TAIKYMAS VAIKUI PO SKENDIMO SU PAILGĖJUSIU QT INTERVALU

Justina Jončytė, Ingrida Kšanienė, Virginija Ivanauskienė, Arūnas Valiulis Santrauka Terapinė hipotermija yra neuroprotekcinis gydymo metodas po širdies sustojimo, tačiau hipotermijos poveikis organizmui ir širdžiai nėra iki galo aiškus. Žinoma, kad taikant terapinę hipotermiją pailgėja QT intervalo trukmė, o dėl šios priežasties padidėja tikimybė atsirasti gyvybei pavojingoms aritmijoms. Iki šiol nežinoma, ar galima taikyti terapinę hipo­termiją…

PIRMAKARČIŲ GIMDYVIŲ AMŽIAUS SĄSAJA SU NĖŠTUMO, GIMDYMO IR NAUJAGIMIŲ BŪKLIŲ YPATUMAIS

Erika Michalkevičiūtė, Rūta Masiulienė, Ričardas Daunoravičius, Ieva Daunoravičienė Santrauka Visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, kasmet auga pir­makarčių gimdyvių amžiaus vidurkis, kuris, tyrimų duomenimis, gali būti susijęs su padidėjusia nėštumo bei gimdymo rizika ir padidėjusiu naujagimių serga­mumu. Mūsų tyrimo tikslas buvo palyginti vyresnio amžiaus (>35 metai) ir optimalaus amžiaus pirmakar­čių gimdyvių (20-29 metų) nėštumo eigą, gimdymo…

ELEKTROLITŲ BALANSO SUTRIKIMAI IR NEUROLOGINĖ PATOLOGIJA

Liudmila Kimševaitė Santrauka Darbo tikslas. Išanalizuoti neurologinę patologiją esant elektrolitų disbalansui. Tyrimo medžiaga ir metodai. Vilniaus miesto klini­kinės ligoninės Vidaus ligų, Nefrologijos skyriuose 2017 m. birželį – 2018 m. balandį tyrėme 101 ligonį, kuriam buvo elektrolitų balanso sutrikimai ir neu­rologinė patologija. Ligonių amžius – 31-99 metai (vidurkis – 75,0 ± 1,3 metų), moterų – 68,…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS KARDIOLOGIJOS CENTRE: PACIENTŲ POŽIŪRIS

Aldona Mikaliūkštienė, Lina Baltokaitė, Danutė Kalibatienė, Natalja Jerdiakova Santrauka Darbo tikslas: išanalizuoti sveikatos priežiūros pas­laugų kokybę pacientų požiūriu Vilniaus miesto li­goninės kardiologijos centre. Tyrimo medžiaga ir metodai. Anketinė apklausa. Im­tis – 200 pacientų. Vertinti pacientų lūkesčiai ir įspū­džiai apie ligoninės kardiologijos centre teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant kompiu­terinės programos statistikos paketą…

NEIŠNEŠIOTŲ NAUJAGIMIŲ, GIMUSIŲ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖJE LIGONINĖJE, MAITINIMAS. ŽINDYMO SĖKMĘ NULĖMĘ VEIKSNIAI

Vita Langienė, Violeta Drejerienė Santrauka Tyrimo tikslas. Išanalizuoti 1 metų duomenis apie Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (VMKL) gi­musių vėlyvų neišnešiotų naujagimių maitinimą, įvertinti gestacinio amžiaus įtaka natūralaus maiti­nimo dažniui. Metodika. Atlikta retrospektyvinė 2015 m. – 2016 m. VMKL gimusių neišnešiotų naujagimių raidos isto­rijų analizė. Šių gimusių kūdikių tolesnio maitinimo analizei atlikti ir įvertinti buvo sudaryta…

JERSINIOZĖS EPIDEMIOLOGINIAI DĖSNINGUMAI VILNIAUS APSKRITYJE IR LIETUVOJE 2005–2015 METAIS

Ginreta Valinčiūtė, Kęstutis Žagminas, Arvydas Šilys, Arūnas Valiulis Santrauka Tyrimo tikslas. Užsibrėžta įvertinti jersiniozės epi­demiologinius dėsningumus Vilniaus mieste, Vil­niaus apskrityje ir Lietuvoje. Medžiaga ir metodai. Sergamumo jersinioze duomenys surinkti iš statisti­nių ataskaitos formų. Papildoma informacija gauta iš Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų informacinės sis­temos. Analizuojant sergamumą jersinioze Vilniaus mieste, Vilniaus apskrityje ir Lietuvoje, buvo įtraukti…

SUNKIA IR VIDUTINE ASTMA SERGANČIŲ VAIKŲ PATIRIAMAS NUOVARGIS

Vaida Taminskienė, Eglė Vaitkaitienė, Agnė Jagelavičienė, Renutė Kuzienė, Raimunda Jurgilienė, Danguolė Tamošiūnienė, Larisa Jevsiukova, Vilma Lukošienė, Salomėja Keršanskienė, Arūnas Valiulis Santrauka Lėtinės ligos – svarbus padidėjusio vaikų nuovargio rizikos veiksnys. Kadangi astma yra viena labiausiai paplitusių lėtinių vaikų ligų, ženkliai veikianti kas­dienį paciento ir jo šeimos narių gyvenimą, šio tyrimo tikslas – įvertinti sunkia ir…

LĖTINIU ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU SERGANČIŲ PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBĖ IR SAVIRŪPOS GALIMYBĖS

Danutė Kalibatienė, Beata Rusecka, Narimantas Markevičius Santrauka Darbo tikslas. Įvertinti vyresnių nei 40 metų amžiaus ligonių, sergančių lėtiniu širdies nepakankamumu, gyvenimo kokybę ir jos sąsajas su širdies nepakanka­mumo funkcinėmis klasėmis ir šalutinėmis ligomis; ištirti savirūpos lygį. Tyrime dalyvavo 209 ambulatoriškai gydomi ligoniai, sirgę lėtiniu širdies nepakankamumu. Iš jų 54,1 proc. moterų ir 45,9 proc. vyrų,…