Erika Michalkevičiūtė, Rūta Masiulienė, Ričardas Daunoravičius, Ieva Daunoravičienė

Santrauka

Visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, kasmet auga pir­makarčių gimdyvių amžiaus vidurkis, kuris, tyrimų duomenimis, gali būti susijęs su padidėjusia nėštumo bei gimdymo rizika ir padidėjusiu naujagimių serga­mumu. Mūsų tyrimo tikslas buvo palyginti vyresnio amžiaus (>35 metai) ir optimalaus amžiaus pirmakar­čių gimdyvių (20-29 metų) nėštumo eigą, gimdymo ypatumus bei naujagimių būkles. Retrospektyvinio ty­rimo metu buvo išanalizuota 209 moterų, 2015 metais gimdžiusių VMKL, gimdymo ir naujagimių istorijos. Buvo palyginti vyresnio (>35 metų) (tiriamoji grupė- 109 pacienčių) ir optimalaus amžiaus (20-29 metų) (kontrolinė grupė- 100 pacienčių) pirmakarčių gim­dymo ir naujagimių istorijų duomenys. Aprašomo­sios statistikos pagrindu atliktas pirminis kiekybinių duomenų apdorojimas. Statistiškai patikimais laikyti tie atvejai, kai p<0,05. Surinkti duomenys suvesti ir apdoroti, naudojant SPSS 23.0 programinį paketą. Vi­dutinis tiriamosios grupės amžius- 37,4±0,22 metai, kontrolinės grupės- 25,35±0,23 metai. Tiriamosios grupės sergamumas su nėštumu susijusiomis ligomis nesiskyrė nuo kontrolinės grupės, tačiau vyresnių pirmakarčių nėštumas buvo 2,6 kartais dažniau už­baigtas cezario pjūvio operacijos būdu, o gimdymas natūraliais takais truko statistiškai patikimai ilgiau nei jaunesnių pirmakarčių. Naujagimių būklė, įgimtų formavimosi ydų dažnis ir sergamumas tiriamojoje ir kontrolinėje grupėse statistiškai reikšmingai ne­siskyrė.

Raktiniai žodžiai: amžius, nėštumo ir gimdymo rizika, naujagimių sergamumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.058
Pilnas tekstasPDF

Atgal