Sergamumas širdies ligomis po kairės krūties vėžio spindulinio gydymo

Aista Plieskienė Santrauka Eilę dešimtmečių širdies ir kraujagyslių sistemos ligos bei piktybiniai navikai užima svarbią vietą pasaulio žmonių sergamumo ir mirtingumo priežasčių struktūroje. Tobulėjančios vėžio gydymo metodikos ir technologijos sąlygojo geresnį pacientų išgyvenamumą. Išgyvenusiųjų sveikatos sutrikimus gali nulemti nepageidaujami pokyčiai po skirto specifinio gydymo. Literatūroje analizuojami kardiovaskuliniai pokyčiai po kairės krūties vėžio spindulinio gydymo. Ilgametė…

Sveikatos priežiūros įstaigų verslumo analizė per žmonių išteklių valdymą

Rimantas Mačiulaitis Santrauka Remiantis užsienio ir Lietuvos mokslininkų darbais, šiame straipsnyje išanalizuota žmonių išteklių samprata, valdymo procesas, politika, strategija bei verslumo samprata. Aptarti sveikatos įstaigose žmonių išteklių pasiūlos ir paklausos planavimo aspektai, išryškinant jų poveikį teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms bei verslumui. Nustatyta, kad sveikatos ir priežiūros įstaigų verslumą galima susieti su žmonių ištekliais, nes sveikatos…

Nepageidautini įvykiai sveikatos priežiūroje: medikų požiūris į jų registraciją ir pranešimus išvystytos infrastruktūros daugiaprofilinėse ligoninėse

Vinsas Janusonis, Gaivilė Kasap Santrauka Darbo tikslas – įvertinti medikų požiūrį į nepageidautinų įvykių pranešimus ir registraciją išvystytos infrastruktūros daugiaprofilinėse Lietuvos ligoninėse. Apklausta 200 medikų (79 gydytojai ir 121 slaugytoja) iš trijų išvystytos infrastruktūros daugiaprofilinių Lietuvos ligoninių (atsako dažnis 87 proc.). Tirtos gydytojų ir slaugytojų profesinės grupės pagal amžių, lytį, darbo profilį ir darbo stažą.…

Экспериментальное обоснование выбора метода хирургического лечения хронического гнойного среднего отита и особенности лечения больных после повторных функционально-реконструктивных операций на среднем ухе

Oleg Borysenko, Viktoras Pivrikas Santrauka В статье анализируются экспериментальное обоснования выбора метода хирургического лечения гнойного среднего отита,ведется дисскусия о факторах влияющих на передачу звука в среднем ухе. Проведен акустический эксперимент на 5 изолированных блоках человеческих височных костей. На оснований проведенных исследований определено что пнематическая система сосцевидного отростка и наружный слуховой проход играют важную роль в…

Čiurnos sąnario endoprotezavimo rezultatai Klaipėdos Universitetinės ligoninės duomenimis

Vidmantas Žegunis, Tadas Stančikas, Tadas Abelkis, Kristupas Žegunis Santrauka Autoriai nagrinėja 79 pilno čiurnos sąnario endoprotezavimo rezultatus, atliktus 76 pacientams Klaipėdos universitetinėje ligoninėje nuo 1998 metų iki 2011 metų pabaigos.Suminis endoprotezo išlikimo rodiklis per šį laikotarpį buvo 74%. Pagrindinės priežastys, dėl kurių atlikta 12 revizinių operacijų, buvo infekcija ir endoprotezo komponentų išklibimas. Lyginant su pacientais,…

Prieširdžių virpėjimo įtaka sergantiesiems ūminiu galvos smegenų insultu

Henrikas Kazlauskas, Rima Radžiuvienė, Vinsas Janušonis Santrauka Prieširdžių virpėjimas (PV) yra svarbus galvos smegenų insulto rizikos veiksnys, padidinantis šią riziką penkis kartus. Darbo tikslas buvo nustatyti PV įtaką sergantiesiems ūminiu galvos smegenų insultu (GSI). Analizuoti 96 nuo 2007.06.01 iki 2010.12.31 Klaipėdos universitetinės ligoninės insultų skyriuje dėl ūminio GSI hospitalizuotų pacientų prospektyviniai duomenys. Pacientų amžius –…

Reta osteochondromos komplikacija

Giedrius Kviecinskas, Džeraldas Sivickis, Jonas Baltrūnas, Kęstutis Saniukas, Marijus Gutauskas, Gintaras Žukauskas Santrauka Straipsnyje apžvelgiama literatūra osteochondromos kraujagyslinių komplikacijų klausimu. Aptariami šių retų komplikacijų klinikiniai ir radiologiniai radiniai. Pristatomas osteochondromos kraujagyslinės komplikacijos atvejis.Osteochondroma – dažniausiai pasitaikantis kaulų navikas. Augdama osteochondroma gali spausti greta esančias kraujagysles. Dėl to susidaro kraujagyslinės komplikacijos: aneurizmos, venų ir arterijų trombozės.…

Gimdos arterijų embolizacija gydant lejomiomas

Algimantas Šimkaitis Santrauka Straipsnyje pateikti randomizuotų studijų ir apimtinių tyrimų apibendrinimai, leidžiantys gydytojams adaptuoti savo klinikinę praktiką pagal moksliniais įrodymais pagrįstos medicinos gaires.Arterijų embolizacija (AE) taikoma įvairiose klinikinėse situacijose jau ketvirtą dešimtį. Akušerijoje ir ginekologijoje AE dažniausiai taikoma, kai yra pogimdyminis kraujavimas, kraujavimas po cezario pjūvio, kraujavimas po ginekologinių operacijų, kraujavimas esant onkologinėms ligoms.Gimdos arterijos…

Gerybinių vokų odos navikų gydymo lazeriu rezultatai

Jurgita Popovienė, Virginija Vazbienė Santrauka Dažniausiai diagnozuojami gerybiniai vokų augliai yra karpos ir papilomos. Klaipėdos universitetinės ligoninės oftalmologiniuose skyriuse jie šalinami chirurginiu būdu, lazerkoaguliacija ir termokoaguliacija. Šio tyrimo metu lyginti visų trijų gydymo metodų rezultatai. Atkreipiamas dėmesys į auglių lokalizaciją: tirti pacientai, kuriems pakitimai konstatuoti voko kraštuose ties blakstienomis, tarpubriaunyje, netoli ašarų akutės. Geriausi rezultatai…

Klinikinis atvejis: vaistų sukelta agranulocitozė

Tomas Janušonis, Armantas Gintautas, Ričardas Slavinskas, Audrius Sveikata Santrauka Agranulocitozė gali sukelti sunkią gyvybei pavojingą ir kartais mirtiną infekciją, todėl labai svarbu agranulocitozę kuo anksčiau atpažinti ir pradėti tinkamą gydymą. Aprašytas sunkios agranulocitozės, pasireiškusios 20 metų moteriai, vartojusiai tiamazolą, atvejis. Klinikinė agranulocitozės išraiška buvo febrilinė neutropenija ir sisteminio uždegiminio atsako sindromas su daugybiniu organų nepakankamumu.…

Meno terapija kaip gydymo metodas asmenims, turintiems specialiųjų poreikių (psichikos sutrikimų)

Žana Dubodelova, Rimantas Mačiulaitis Santrauka Asmenų kenčiančių nuo psichikos sutrikimų meniniai gebėjimai apima ne vien intuicijos ir jausmų, bet ir intelekto raišką. Skirtingos meno šakos ugdo skirtingas intelekto rūšis: muzikinį, erdvinį, judesio, bendravimo ir kitas, be to, meninėje veikloje ugdomi suvokimo (analizės, lyginimo, apibendrinimo, vertinimo), kritinio mąstymo, problemų sprendimo bei kiti protiniai gebėjimai, turtinama emocinė…

Kompiuteriu dirbančių specialistų fizinio aktyvumo ir sveikatos ypatumai

Birute Strukcinskiene, Sigitas Griskonis, Juozas Raistenskis Santrauka Tyrimo metu buvo analizuoti kompiuteriu dirbančių specialistų fizinio aktyvumo ir sveikatos ypatumai. Naudota apklausa raštu. Taikyta patogioji netikimybinė atranka. Apklausti kompiuteriu dirbantys specialistai, kurie dirba biuruose, mažose ir vidutinėse verslo įmonėse. Analizuotos 204 užpildytos anketos. Tyrimas vyko 2011 metais. Statistinei duomenų analizei naudotas SPSS 17.0 statistinių programų paketas.…