Birute Strukcinskiene, Sigitas Griskonis, Juozas Raistenskis

Santrauka

Tyrimo metu buvo analizuoti kompiuteriu dirbančių specialistų fizinio aktyvumo ir sveikatos ypatumai. Naudota apklausa raštu. Taikyta patogioji netikimybinė atranka. Apklausti kompiuteriu dirbantys specialistai, kurie dirba biuruose, mažose ir vidutinėse verslo įmonėse. Analizuotos 204 užpildytos anketos. Tyrimas vyko 2011 metais. Statistinei duomenų analizei naudotas SPSS 17.0 statistinių programų paketas. Taikytas chi2 (χ2) kriterijus. Statistinis hipotezių reikšmingumas patvirtintas, kai p ≤ 0,05. Tyrimas atskleidė, kad apie trečdalis (37,3 proc.) kompiuteriu dirbančių specialistų po darbo jaučiasi pavargę kasdien, o apie trečdalis (34,3 proc.) po darbo jaučiasi pavargę 2-3 kartus per savaitę. 5-10 valandų sėdimą darbą per parą dirba apie pusė (52 proc.) specialistų, 35 proc. sėdėdami dirba 1-5 valandas, 11 proc. – daugiau negu 10 valandų per parą. Reikšmingų skirtumų tarp lyčių pagal šiuos požymius nenustatyta. Pusė tirtų kompiuteriu dirbančių specialistų (51 proc.) mano, kad jų fizinė sveikata yra gera, 34 proc. – vidutiniška, 11 proc. – labai gera. Daugiau vyrų nei moterų mano, kad jų sveikata yra gera (p=0,027). Trečdalis (33 proc.) kompiuteriu dirbančių specialistų turi sveikatos problemų. Vyrai reikšmingai mažiau skundžiasi sveikatos sutrikimais negu moterys (p=0,003). Kompiuteriu dirbančių specialistų fizinis aktyvumas yra per mažas. Tiek vyrai, tiek moterys fizinei veiklai skiria mažai dėmesio. 24 proc. tiriamųjų sportuoja ar mankštinasi bent 30 min. per dieną vieną kartą per savaitę, 22 proc. – 2-3 kartus per savaitę, 22 proc. – 2-3 kartus per mėnesį, o 20 proc. – kelis kartus per metus ar rečiau. Kasdien fiziniam aktyvumui skiria bent pusvalandį tik 12 proc. respondentų. Kiek daugiau nei pusė (58 proc.) kompiuteriu dirbančių specialistų pritaria, kad jiems reikėtų būti fiziškai aktyvesniems. Trečdalis respondentų (33 proc.) mano, kad jie turi pakankamai žinių apie fizinio aktyvumo svarbą sveikatai, apie trečdalis (31 proc.) mano, kad neturi. Dirbant kompiuteriu daugiausia nukenčia nugara, pečiai ir kaklas. Kiek mažiau nukenčia sėdmenys ir juosmuo.

doi:10.5200/sm-hs.2012.077

Raktiniai žodžiai: fizinis aktyvumas; sveika gyvensena; kompiuteriu dirbantys specialistai; sveikatos stiprinimas
DOI: 10.5200/322
Pilnas tekstasPDF

Atgal