Gabrielė Svirplytė-Burakauskienė, Urtė Gelčytė, Lina Kraujalienė

Abstract

Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos pasaulyje yra vie­nos iš dažniausiai pasitaikančių susirgimų žmonių po­puliacijoje. Žinoma, jog šių ligų atsiradimui įtakos turi įvairūs veiksniai. Vienas iš rečiau aptariamų veiksnių, kuris, manoma, prisideda prie kardiovaskulinės sistemos patofiziologinių pokyčių ir ligų atsiradimo, yra baltymo koneksino, formuojančio šešianarį kompleksą ląstelės membranoje, plyšinių jungčių funkcijų bei jo genų raiš­kos pakitimai. Šio tyrimo tikslas – apžvelgti esamą nau­jausią mokslinę literatūrą, kurioje aprašomos koneksinų funkcijos širdies ir kraujagyslių sistemoje bei išsiaiškinti šių baltymų įtaką kardiovaskulinės sistemos patofizio­loginiams pokyčiams. Literatūros paieška atlikta kom­piuterinėje bibliografinėje mokslinių publikacijų bazėje PubMed, naudojant atitinkamus raktažodžius bei jų de­rinius. Literatūros apžvalgos analizei atrinkti ir išanali­zuoti 28 moksliniai straipsniai anglų kalba, atitinkantys analizuojamą temą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ko­neksinai, sudarydami plyšines, jungtis užtikrina tinkamą tarpląstelinę sąveiką bei sujungia dviejų ląstelių viduląs­telines terpes. Be to, jie užtikrina greitą impulso sklidimą širdyje ir yra svarbūs sinchronizuotam širdies raumens susitraukimui. Tam tikri koneksinų genų polimorfizmai bei mutacijos siejamos su padidėjusia kardiovaskulinių ligų išsivystymo rizika.

Išvados: 1) baltymų koneksinų suformuoti plyšinių jung­čių kanalai užtikrina tinkamą tarpląstelinę sąveiką ir yra svarbūs daugeliui ląstelių funkcijų; 2) nepakitę koneksinų kanalai būtini normaliam organų bei jų sistemų funkcio­navimui; 3) koneksinų raiškos pokyčiai, mutacijos bei po­limorfizmai susiję su širdies ir kraujagyslių ligų geneze.

Keyword(s): koneksinai, širdies ir kraujagyslių sistema, aterosklerozė, miokardo infarktas, išeminis insultas, prieširdžių virpėjimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.207
Full TextPDF

Back