KONEKSINŲ REIKŠMĖ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS FUNKCIJOMS BEI PATOFIZIOLOGINIAMS POKYČIAMS

Gabrielė Svirplytė-Burakauskienė, Urtė Gelčytė, Lina Kraujalienė Abstract Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos pasaulyje yra vie­nos iš dažniausiai pasitaikančių susirgimų žmonių po­puliacijoje. Žinoma, jog šių ligų atsiradimui įtakos turi įvairūs veiksniai. Vienas iš rečiau aptariamų veiksnių, kuris, manoma, prisideda prie kardiovaskulinės sistemos patofiziologinių pokyčių ir ligų atsiradimo, yra baltymo koneksino, formuojančio šešianarį kompleksą ląstelės membranoje, plyšinių…

KAITINAMOJO TABAKO POVEIKIS SVEIKATAI BEI ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMAI

Pranas Šerpytis, Audrė Alonderytė, Robertas Stasys Samalavičius, Robertas Badaras Abstract Neigiama rūkymo įtaka sveikatai ne kartą buvo aprašyta įvairiuose tyrimuose. Rūkymas yra viena pagrindinių išvengiamos mirties priežasčių, todėl vis didesnis dė­mesys skiriamas jo modifikavimui. Atsižvelgiant į rū­kymo žalą, siūloma įprastines cigaretes keisti mažiau kenksmingomis. Viena iš siūlomų alternatyvų − kaitina­mojo tabako įrenginiai, kurie kaitina tabaką…