Diana Barragan Ferrer, Žaneta Maželienė, Jesus Manuel Barragan Ferrer, Viktorija Morkutė, Ernesta Bladaitytė, Ingrida Viliušienė, Vida Čepulkauskienė

Abstract

Antioksidantai žmogaus organizme atlieka svarbųvaidmenį kovojant su reaktyviomis deguonies formomis,kurios gali sukelti įvairius organų ar organųsistemų patologinius pakitimus. Juodojoje arbatojeyra daug antioksidantų, kurie svarbūs žmogaus organizmui,tačiau jų aktyvumas priklauso nuo: arbatoskilmės šalies, jos išlaikymo, fermentavimo metodo irkt. Norint nustatyti juodosios arbatos kokybę, svarbuįvertinti šiuos parametrus. Natūralūs antioksidantaiyra reali alternatyva sintetiniams produktams, kadangigali efektyviai blokuoti oksidacijos procesus bei stabdytimikroorganizmų dauginimąsi. Dėl šių tendencijųvykdomi intensyvūs augalinės kilmės natūralių antioksidantųpaieškos darbai. Šio tyrimo tikslas nustatytijuodosios arbatos kokybę pagal bendrą fenolinių junginiųkiekį, antiradikalinį ir antimikrobinį aktyvumą.Iš gautų rezultatų nustatyta, kad fenolinių junginiųkiekis juodojoje arbatoje priklauso nuo ekstrakcijoslaiko. Fenolinių junginių kiekis didėja ilgėjant ekstrakcijoslaikui. Didžiausias fenolinių junginių kiekis,atsakingas už antimikrobinį veikimą, išsiskiriaper penkiolika ir dvidešimt minučių. Tačiau juodojiarbata veikė tik vienintelę etaloninę bakterijų kultūrą- S. epidermidis.

Keyword(s): juodoji arbata, fenoliniai junginiai, antiradikalinis aktyvumas, antimikrobinis aktyvumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.088
Full TextPDF

Back