Inga Cibulskaitė, Faustas Stepukonis

Abstract

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos ilgaamžių sveiko senėjimo veiksnius, siekiant pritaikyti pažangią JAV il­gaamžių patirtį sveikos ilgaamžystės plėtrai Lietuvoje.

Medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas. Duo­menys rinkti giluminio pusiau struktūruoto interviu me­todu. Interviu vykdyti 2020 m. lapkričio – 2021 m. sau­sio mėn. dalyvių gyvenamojoje vietoje arba nuotoliniu būdu. Tyrime dalyvavo 11 Lietuvoje gyvenančių fiziš­kai ir protiškai sveikų 90–96 m. amžiaus informantų: 8 moterys ir 3 vyrai.

Tyrimo rezultatai. Lietuvos ilgaamžių sveiko senėjimo pa­matas yra vidinė darna, būdinga sveikiems ilgaamžiams. Vedini vidinės darnos informantai geba valdyti stresą su­dėtingose situacijose, priimti sveikatai palankius spren­dimus, jaunystėje nepradėję ar anksti atsisakę rūkymo, saikingai vartojantys alkoholį, saikingai maitindamiesi sveikais maisto produktais, palaikydami gerus santykius su artimaisiais, išlikdami fiziškai aktyvūs, turėdami mėgs­tamus užsiėmimus, nesibaimindami artėjančios mirties.

Išvada. Kitų autorių atliktų tyrimų duomenimis, sveikų JAV ir Lietuvos ilgaamžių sėkmingo senėjimo veiksniai iš esmės sutampa. Kadangi JAV iš kitų pasaulio šalių iš­siskiria itin išplėtotu sveikos ilgaamžystės reiškiniu, kaip pavyzdį Lietuvai galime teikti JAV taikomą pažangią sveiko senėjimo praktinę patirtį, ją adaptuojant Lietuvai.

Keyword(s): vidinė darna, JAV, ilgaamžiai, sveikata, Lietuva, sveikas senėjimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.196
Full TextPDF

Back