JAUNŲ ŽMONIŲ GYVENIMO KOKYBĖS IR RIEBIOS VEIDO ODOS SĄSAJOS

Gražina Šniepienė, Justina Gudaitytė, Simona Urbonienė Abstract Tyrimo objektas. Riebios veido odos poveikis gyvenimo kokybei. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti jaunų žmonių gyvenimo kokybę ir riebios veido odos sąsajas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliekant tyrimą taiky-tas originalus klausimynas, grįstas mokslo informacijos šaltiniais. Apklausti 396 18-35 metų amžiaus respondentai, iš kurių 128 turintys riebią veido odą. Duomenys analizuoti…