Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap

Abstract

Straipsnyje apžvelgiami slaugos kokybės pokyčiai Co­vid-19 pandemijos metu, iki pandemijos ir po pandemi­jos, jų priežastys bei įtaka pacientų sveikatos priežiūrai.

Tyrimo tikslas – įvertinti slaugos kokybės pokyčius dau­giaprofilinėje ligoninėje Covid-19 pandemijos metu ir po jos pacientų nuomone.

Atliekant tyrimą analizuoti įvairių šalių autorių moksli­niai tyrimai ir publikacijos. Atskleisti slaugos kokybei įtakos turintys veiksniai ir priežastys. Atlikta anketinė pacientų, gydytų Covid-19 pandemijos metu ir po jos, apklausa.

Nustatyta, kad respondentų vertinta slaugos paslaugų kokybė analizuojamais periodais – Covid-19 pandemijos metu ir po jos, pacientų nuomone, iš esmės nesiskyrė.

Keyword(s): Covid-19 pandemija, slaugos kokybė, slaugos paslaugų atkūrimas po Covid-19 pandemijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.177
Full Text: PDF

Back