COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA SLAUGOS KOKYBEI LIGONINĖJE: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVAGA IR PACIENTŲ NUOMONĖ

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap Abstract Straipsnyje apžvelgiami slaugos kokybės pokyčiai Co­vid-19 pandemijos metu, iki pandemijos ir po pandemi­jos, jų priežastys bei įtaka pacientų sveikatos priežiūrai. Tyrimo tikslas – įvertinti slaugos kokybės pokyčius dau­giaprofilinėje ligoninėje Covid-19 pandemijos metu ir po jos pacientų nuomone. Atliekant tyrimą analizuoti įvairių šalių autorių moksli­niai tyrimai ir publikacijos. Atskleisti slaugos kokybei…