Ieva Čalkaitė, Andra Kerševičiūtė, Edgaras Diržius

Abstract

COVID-19 sukelta pandemija ir karantinas sutrikdė kas­dienį žmonių gyvenimą ir sukėlė rimtą sveikatos krizę. Šis laikotarpis ypač paveikė aktyvumo ir dėmesio sutri­kimą turinčius vaikus ir jų tėvus. Suprastėjo aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turinčių vaikų pažymiai, miego ko­kybė bei mityba. Šie vaikai pradėjo daugiau laiko leisti prie ekranų, sumažėjo jų fizinis aktyvumas. Karantino metu atsiradę pokyčiai siejami su suprastėjusia vaikų psichine sveikata – padažnėjo nerimo bei depresijos epi­zodų, išryškėjo hiperaktyvumas ir nedėmesingumas. Pan­demijos laikotarpiu suprastėjo ir tėvų psichinė sveikata bei gyvenimo kokybė. Šiame straipsnyje apžvelgiamos problemos, su kuriomis pandemijos metu susiduria ak­tyvumo ir dėmesio sutrikimą turintys vaikai ir jų tėvai, aptariami įvairiose šalyse atliktų tyrimų rezultatai, pa­teikiamos rekomendacijos užkirsti kelią vaikų ir tėvų psichoemocinės būklės blogėjimui.

Keyword(s): aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, koronavirusas, COVID-19, pandemija, psichinė sveikata, nuotolinis mokymas, vaikai, tėvai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.116
Full TextPDF

Back