AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMO VĖLYVOJOJE PAAUGLYSTĖJE DIAGNOSTIKOS YPATUMAI. KLINIKINIS ATVEJIS

Toma Misiulytė Abstract Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADS) – tai neurolo­ginis sutrikimas, kuriam būdingas sutrikęs dėmesys, per didelis aktyvumas bei impulsyvumas. Šiame straipsnyje nagrinėjami aktyvumo ir dėmesio sutrikimo diagnostikos ypatumai vėlyvojoje paauglystėje. Nurodomi veiksniai, dėl kurių gali būti sunku atpažinti ADS šiame amžiaus tarpsnyje. Aptariamas diagnostinių metodikų stygius Lietuvoje. Pristatomas 17 m. jaunuolio klinikinis atvejis,…

FIZINIO AKTYVUMO IR KOGNITYVINĖS STIMULIACIJOS POVEIKIS AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMĄ TURINČIŲ VAIKŲ SMEGENŲ VYKDOMOSIOMS FUNKCIJOMS

Emilija Strazdaitė, Katrin Kočan, Justinas Blaževičius Abstract Daugėja tyrimų, nagrinėjančių bendrosios populiacijos fizinio aktyvumo naudą žmogaus kognityvinėms funk­cijoms. Prieštaringi tyrimų rezultatai rodo poreikį siste­minti duomenis, gautus tiriant vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, populiaciją. Sparti mokslo ir tech­nologijų pažanga teikia galimybę sujungti tradicinius gydymo metodus, sėkmingai taikomus kitų sutrikimų neuroreabilitacijai. Aptinkama hipotezių, jog fizinių ir…

AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMAS: EPIDEMIOLOGIJOS, SIMPTOMATIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO YPATUMAI

Antanas Cukanovas Abstract Asmenims, turintiems aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, būdinga dar vaikystėje beprasidedanti simptomų gausa, skirstoma į du pagrindinius domenus: hiperaktyvumo (impulsyvumo) ir nedėmesingumo. Sutrikimas diagno­zuojamas, kai jis trunka ilgiau nei 6 mėnesius, daugiau nei dviejose gyvenimo srityse ir trukdo paciento visa­verčiam funkcionavimui. Diagnostikai gali būti pasitel­kiamos įvairios priemonės ar kriterijai, kurie tarpusavyje skiriasi, priklausomai…

COVID-19 PANDEMIJA IR AKTYVUMO BEI DĖMESIO SUTRIKIMAS

Ieva Čalkaitė, Andra Kerševičiūtė, Edgaras Diržius Abstract COVID-19 sukelta pandemija ir karantinas sutrikdė kas­dienį žmonių gyvenimą ir sukėlė rimtą sveikatos krizę. Šis laikotarpis ypač paveikė aktyvumo ir dėmesio sutri­kimą turinčius vaikus ir jų tėvus. Suprastėjo aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turinčių vaikų pažymiai, miego ko­kybė bei mityba. Šie vaikai pradėjo daugiau laiko leisti prie ekranų, sumažėjo…