VEIKSNIŲ, GALINČIŲ DIDINTI HEMOROJINIŲ MAZGŲ IŠSIVYSTYMO RIZIKĄ, PAPLITIMAS TARP KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS PACIENTŲ, OPERUOTŲ DĖL HEMOROJAUS

Martynas Baltušis, Kristina Buzaitė, Saulius Bradulskis Abstract Tyrimo tikslas: išsiaiškinti hemorojinių mazgų išsivystymo riziką galinčių didinti veiksnių paplitimą tarp Kauno klinikinės ligoninės pacientų, kuriems atlikta hemoroidektomija. Medžiaga ir metodai: atlikta anketinė apklausa išsiaiškinant pacientų amžių, lytį, kūno masės indeksą (KMI), hemorojinių mazgų laipsnį, tuštinimosi sutrikimus (TS) iki operacinio gydymo, hemorojaus bei TS šeiminę anamnezę, darbo…

KLINIKINIS ATVEJIS: KARBAMAZEPINO SUKELTAS ANTIKONVULSANTŲ HIPERJAUTRUMO SINDROMAS IR AGRANULIOCITOZĖ

Justina Kučinskaitė, Edgaras Dlugauskas, Sigita Lesinskienė Abstract Aprašytas antikonvulsantų hiperjautrumo sindromas ir agranuliocitozė 40 m. amžiaus moteriai, sergančiai šizoafektiniu sutrikimu (depresinio tipo) ir vartojusiai karbamazepiną. Klinikinė šių net dviejų kartu atsiradusių nepageidaujamų karbamazepino sukeltų reakcijų išraiška buvo febrili neutropenija, viso kūno niežtintis makulopapulinis bėrimas, taip pat padidėjęs kepenų fermentų kiekis. Nutraukus karbamazepiną klinika išnyko, vėl…

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ VEIKLOS SOCIALINĖS REPREZENTACIJOS STRUKTŪRA IR JOS DINAMIKA

Birutė Jatkauskienė, Sigutė Norkienė, Modestas Nugaras, Urtė Norkutė-Macijauskė Abstract Šiame straipsnyje pristatomi tyrimo, skirto visuomenės sveikatos specialistų veiklos socialinės reprezentacijos struktūros, jos dinamikos analizei, remiantis informacijos šaltinio patikimumu, rezultatai. Atliekant tyrimą siekta nustatyti, kas sudaro tyrimo dalyvių (Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto pirmos pakopos studijų programų studentų) visuomenės sveikatos specialistų veiklos socialinės reprezentacijos centrinius ir…

GYVENTOJŲ INFORMUOTUMAS APIE ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ PREVENCINĘ PROGRAMĄ

Sigutė Norkienė, Nida Pakalniškienė Abstract Kraujotakos sistemos ligos yra viena iš pagrindinių mirštamumo priežasčių kiekvienoje ES valstybėje narėje: jos sudarė 50–60% visų mirčių Baltijos valstybėse ir Rumunijoje. Pastebima, jog gyventojai Lietuvoje, nepriklausomai nuo savo amžiaus, socialinės padėties bei išsilavinimo, nepakankamai rūpinasi savo sveikata. Tai gali priklausyti nuo daugelio priežasčių, kurių viena iš pagrindinių yra žinių…

SVEIKATINGUMO PERSPEKTYVOS ILGĖJANT VIDUTINEI TIKĖTINO GYVENIMO TRUKMEI

Faustas Stepukonis, Arvydas Martinkėnas, Sigutė Norkienė Abstract Darbo tikslas. Apžvelgti vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (toliau – VGT) raidą Lietuvoje, lyginant su kitomis šalimis, nustatyti gyventojų sveikatingumo, sveikatos apsaugos sistemos rodiklių svarbą VGT, prognozuoti tolesnę visuomenių sveikatingumo raidą. Duomenys ir metodai. Tyrime analizuoti 43 pasaulio šalių gyventojų VGT rodiklio sąsajos su kitais demografiniais, gyventojų sveikatingumo, sveikatos…

SERGANČIŲJŲ 2 TIPO CUKRINIU DIABETU GYVENIMO KOKYBĖ

Jonas Sąlyga, Justė Mockevičiūtė, Geriuldas Žiliukas Abstract Gyvenimo kokybės klausimynai taikomi epidemiologiniuose ir klinikiniuose tyrimuose. Gyvenimo kokybės tyrimas svarbus ir sergantiesiems cukriniu diabetu (CD). Tyrimo tikslas – išanalizuoti sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Tyrimo metodika. Atlikta anoniminė pacientų apklausa naudojant specializuotą SF-36 klausimyną. Tyrimas atliktas medicinos įstaigose, teikiančiose antrinio ir…