Birutė Jatkauskienė, Sigutė Norkienė, Modestas Nugaras, Urtė Norkutė-Macijauskė

Abstract

Šiame straipsnyje pristatomi tyrimo, skirto visuomenės sveikatos specialistų veiklos socialinės reprezentacijos struktūros, jos dinamikos analizei, remiantis informacijos šaltinio patikimumu, rezultatai. Atliekant tyrimą siekta nustatyti, kas sudaro tyrimo dalyvių (Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto pirmos pakopos studijų programų studentų) visuomenės sveikatos specialistų veiklos socialinės reprezentacijos centrinius ir periferinius elementus, atskleisti, kokią įtaką daro šaltinių patikimumo kintamasis socialinės reprezentacijos struktūrai, jos dinamikai, atlikus pakartotinę apklausą ir kt. Atsakymai į šiuos klausimus gali padėti suvokti dėstytojo, visuomenės sveikatos praktikų ir studentų tarpusavio santykius, teigiama linkme keisti susiformavusias neigiamas ar nepalankias komunikacijos nuostatas. Rezultatai. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad visuomenės sveikatos specialisto veiklos socialinės reprezentacijos turinį, tyrimo dalyvių (Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto pirmos pakopos studijų programų studentų kontrolinės grupės) nuomone, sudaro šie elementai: 1. Epidemiologinė priežiūra; 2. Ligų prevencija; 3. Konsultavimas; 4. Pirmos medicinos pagalbos teikimas; 5. Sveikatos sauga; 6. Sveikatos stiprinimas; 7. Sveikatos ugdymas; 8. Visuomenės sveikatos stebėsena.

Nustatyta, kad Sveikatos stiprinimas ir Sveikatos sauga tapo centriniais socialinės reprezentacijos elementais, o Ligų prevencija ir Visuomenės sveikatos stebėsena – periferiniais reprezentacijos elementais. Nustatyti visuomenės sveikatos specialistų veiklos reprezentacijos centrinės ir periferinės sistemų elementai verifikuoti atliekant interviu su eksperimentinių grupių nariais, taikant inversiją. Eksperimentinių grupių nariai pritarė kontrolinės grupės išskirtai socialinės reprezentacijos struktūrai.

Po kelių mėnesių atlikus pakartotinę apklausą nustatyta, kad šaltinių patikimumo kintamasis daro įtaką socialinės reprezentacijos struktūrai, jos dinamikai. Todėl Visuomenės sveikatos stebėsena iš periferinio elemento tapo centriniu visuomenės sveikatos specialistų veiklos socialinės reprezentacijos elementu. Stebimi ir kiti socialinės reprezentacijos struktūros pokyčiai, tik jie nebuvo tokie ryškūs.

Tai akivaizdžiai byloja, kad galima visuomenės sveikatos specialistų veiklos socialinės reprezentacijos elementų dinamika priklauso nuo patikimo informacijos šaltinio taikymo, naudojant įtikinimo paradigmą. Reprezentacijos dinamika reiškėsi aktyviau tais atvejais, kai tyrimo dalyviams buvo pateikta patikimų šaltinių informacija. Taigi nauja informacija, sustiprinta įtikinimo paradigma, gali pakeisti elemento prasmę, o po kurio laiko gali keistis ir pati visuomenės sveikatos specialistų veiklos reprezentacija. Šio tyrimo įžvalgas galima panaudoti dėstytojų, visuomenės sveikatos praktikų veikloje, siekiant suprasti šiuolaikinius studentus, jų vaidmenį, požiūrį į būsimą profesinę veiklą, komunikaciją ir kt.

Keyword(s): visuomenės sveikatos specialistų veikla, socialinė reprezentacija, centriniai ir periferiniai elementai, reprezentacijos dinamika, informacijos šaltinio patikimumas.
DOI10.5200/sm-hs.2019.032
Full TextPDF

Back