Andrius Ališauskas, Laima Jankauskienė

Abstract

Įvadas. Gydant progresuojantį širdies nepakankamumąsu sumažėjusia kairiojo skilvelio išstūmimofrakcija šalia pagrindinių medikamentų grupių(AKFI/ARB, BAB, MRA) skiriamas ir digoksinas.Gydant vyresnio amžiaus pacientus svarbu atsižvelgtiį su amžiumi susijusius farmakokinetikos ir farmakodinamikospokyčius: sumažėjusį glomerulų filtracijosgreitį, lytį, šalutines ligas. Vyresnio amžiaus pacientaiblogiau toleruoja digoksino preparatus nei jaunesni.Jie turi padidėjusią digoksino toksiškumo riziką.Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas retrospektyvinistyrimas II lygio kardiologijos skyriuje. Tirti 65 metųir vyresni pacientai, ambulatoriškai vartoję digoksiną.Tirtos sąsajos tarp serumo digoksino koncentracijosir pacientų amžiaus, digoksino vartojimo schemos,lyties, kreatinino, kalio koncentracijos, glomerulųfiltracijos greičio, sergamumo šalutinėmis ligomis,elektrokardiografinių pakitimų, diuretikų bei antiaritminiųvaistų vartojimo.Rezultatai. Vidutinė digoksino koncentracija serume2,01 ng/ml (min. 0,40 ng/ml, maks. – 5,10 ng/ml).Nustatyta, kad serumo digoksino koncentracija suamžiumi didėja (r=0,261, p=0,000). Nustatyta sąsajatarp inkstų funkcijos ir serumo digoksino koncentracijos.Kreatinino koncentracijos padidėjimas lemiair serumo digoksino koncentracijos padidėjimą(r=0,182, p=0,009). Su amžiumi mažėja glomerulųfiltracijos greitis, kuris susijęs su didėjančia serumodigoksino koncentracija (r= -0,335, p=0,000). Nustatyta,kad tarp moterų digoksino koncentracija didesnė,nei tarp vyrų (p<0,05). Didesnė digoksino paros dozėbuvo susijusi su didesne digoksino koncentracija serume(p<0,05). Antiaritminių vaistų ir diuretikų vartojimastaip pat buvo susijęs su didesne digoksinokoncentracija serume (p<0,05). Didėjanti digoksinokoncentracija serume lėmė elektrokardiografiniuspokyčius: bradikardiją, skilvelines ekstrasistoles, atrioventrikulinęblokadą (p<0,05).Išvados. Mūsų tyrimo duomenimis, didesnė serumodigoksino koncentracija buvo susijusi su vyresniuamžiumi, moteriška lytimi, didesne kreatinino koncentracijair sumažėjusiu glomerulų filtracijos greičiu,didesne paros digoksino doze, antiaritminių vaistų irdiuretikų vartojimu, elektrokardiografiniais pakitimaisbei obstrukcinės plaučių ligos buvimu. Vyresniemspacientams rekomenduojama digoksino parosdozė yra 0,125 – 0,0625 mg. Serumo digoksinokoncentracija 1 ng/ml yra pakankama. Tirtų pacientųvidutinė serumo digoksino koncentracija buvo 2,01ng/ml, taigi viršijo rekomenduojamą. Lietuvoje nėra0,125 mg digoksino tablečių. Reikėtų inicijuoti jųpatekimą į Lietuvos vaistų rinką.

Keyword(s): senyvas amžius, serumo digoksino koncentracija, inkstų funkcija, glomerulų filtracijos greitis, digoksino toksiškumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.039
Full TextPDF

Back