Gražina Šniepienė, Vitalija Gerikienė

Abstract

Tyrimo tikslas – nustatyti moterų plaukų priežiūrospriemonių pasirinkimo, patirtų nepageidaujamų poveikiųir išsilavinimo sąsajas. Atliktas kiekybinis tyrimas:anoniminė anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo386 Klaipėdos miesto moterys. Statistinė duomenųanalizė atlikta, naudojant duomenų kaupimo ir analizėsSPSS programos 17 versijos programinį paketą.Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji respondentųdalis patyrė nepageidaujamų poveikių, susijusių suplaukų priežiūros priemonių vartojimu. Jiems renkantisplaukų priežiūros priemones siekiama estetinėišvaizda buvo mažiau svarbi. Respondentams,nepatyrusiems nepageidaujamų poveikių, buvo mažiausvarbi kaina, gaminio kvapas ir pagaminusioskompanijos vardas. Respondentai, įgiję aukštesnį išsilavinimą,mažiau patyrė nepageidaujamų poveikių,susijusių su plaukų priežiūros priemonių vartojimu.Renkantis priemones jiems buvo mažiau svarbi kainair ilgas priemonių galiojimo laikas. Žemesnio išsilavinimorespondentams buvo mažiau svarbi natūraligaminių sudėtis ir nekenksmingumas aplinkai.

Keyword(s): plaukų priežiūros priemonės, pasirinkimo kriterijai, nepageidaujami poveikiai, išsilavinimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.032
Full TextPDF

Back