Karolina Venslauskaitė, Karolina Jurelevičiūtė, Karolis Varkalys, Kęstutis Braziulis

Abstract

Darbo uždavinys. Išmatuoti pirštų lenkimo amplitudėspokyčius goniometru, taikant ankstyvą aktyviąreabilitaciją.Tyrimo metodika. Atliktas prospektyvinis tyrimas, įkurį įtraukti 18 Lietuvos sveikatos mokslų universitetoligoninės Kauno klinikų pacientų su izoliuotomisplaštakos lenkiamųjų sausgyslių traumomis, gydytųnuo 2017 metų rugsėjo iki 2018 metų gegužės mėnesio.Pacientams, iš kurių 13 vyrų (72,2 proc.), 5moterys (27,8 proc.), buvo taikyta ankstyva aktyvireabilitacija. Tiriamųjų amžiaus mediana 48,5 (20– 68) metų. Gauti rezultatai lyginti neparametriniuVilkoksono (Wilcoxon) kriterijumi, statistiškai reikšminguskirtumu laikėme p < 0,05. Apžvelgę tarptautinėsliteratūros rekomendacijas, sudarėme operacinįprotokolą, kuriuo rėmėmės tyrimo metu.Rezultatai. Įvertinus pirštų judesių amplitudę goniometrupo 2 ir po 4 savaičių gauti rezultatai atitinkamai:mediana 85 (65 – 90) laipsniai ir mediana 110(85 – 120) laipsnių. Gautas statistiškai reikšmingasskirtumas p < 0,001.Išvada. Ankstyva aktyvi „Saint John“ reabilitacijayra naujas ir efektyvus metodas pacientams po izoliuotųplaštakų lenkiamųjų sausgyslių sužalojimų,jeigu užtikrinaname tinkamą sausgyslės susiuvimąir pooperacinę priežiūrą.

Keyword(s): plaštakos traumos, antroji zona, lenkiamosios sausgyslės, lenkiamųjų sausgyslių sužalojimai, ankstyva aktyvi reabilitacija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.040
Full TextPDF

Back