MORBIDITY TRENDS OF UNINTENTIONAL POISONINGS IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN KLAIPEDA COUNTY (LITHUANIA)

Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis Abstract Unintentional poisonings in children, teenagers, andyoung people result in significant mortality and morbidityglobally. The aim of the study was to estimatemorbidity trends due to unintentional poisonings inchildren and young people with focus on unintentionalpoisonings from medicines, alcohol, and illicitdrugs in Klaipeda County (Lithuania).The data (over 2003-2015) were obtained from theHealth…

THE RATIONALE OF HIGH VASCULAR LIGATION IN SURGERY FOR LEFT SIDED COLON CANCER

Narimantas Evaldas Samalavičius, Audrius Dulskas, Simonas Ūselis, Edgaras Smolskas Abstract Background. The aim of the study was to evaluate thesafety and adequacy of high vascular ligation whileperforming surgery for left-sided colon cancer. Weperformed a retrospective analysis of prospectivelycollected data of patients operated laparoscopicallyfor sigmoid or descending colon cancer in a singletertiary care institution over a…

KLINIKINIS ATVEJIS: STIVENSO-DŽONSONO SINDROMAS

Jolanta Česienė, Dalia Bračkienė, Jūratė Šaknienė, Inga Daugalienė, Gabrielė Bružaitė, Egidijus Petraitis Abstract 4 metų berniukui pirmąją atvykimo į ligoninę dienąpagal būdingus ligos simptomus ir požymius buvonustatytas Stivenso–Džonsono sindromas. Priežastisliko neidentifikuota. Ligos baigtis buvo gera. Trumpaiaptariame šį klinikinį atvejį ir palyginame su literatūrojepateiktais mokslinių tyrimų duomenimis. Keyword(s): Stivenso-Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė, SCORTEN skalė, kortikosteroidai, imunoglobulinai.…

KRŪTŲ REKONSTRUKCINIŲ OPERACIJŲ SILIKONINIAIS IMPLANTAIS KOMPLIKACIJOS. KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS RETROSPEKTYVINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ

Agnė Čižauskaitė, Donatas Petrauskas, Dainius Šimčikas, Alvydas Česas Abstract Krūties vėžys – dažniausia onkologinė moterų ligapasaulyje. Nepaisant įrodymų, jog krūtį tausojantisoperacinis gydymas yra onkologiškai saugus, mastektomijųskaičius kasmet didėja. Krūties rekonstrukcijayra susijusi su geresne moters gyvenimo kokybe, taitaip pat – krūties vėžio gydymo kokybės rodiklis.Krūties rekonstrukcija implantais pasižymi mažesnepooperacinių komplikacijų rizika nei rekonstrukcinėsoperacijos panaudojant audinių lopus.Klaipėdos…

ARTROEREZĖS OPERACIJA STABILIZUOJANT PAŠOKIKAULINĮ PĖDOS SĄNARĮ. KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS PATIRTIS

Vidmantas Žegunis Abstract Autorius retrospektyvoje analizuoja rezultatus 250pašokikaulinio sąnario artroerezės operacijų, atliktų178 pacientams Klaipėdos universitetinėje ligoninėjenuo 2009.12.04 iki 2015.02.28 dienos. Beveik visasoperacijas atliko pats straipsnio autorius, naudodamastą pačią metodiką ir tokį pat stentą (HyProCure,Gramedica, USA). Skirtingai nei kitose šia tema publikuotosestudijose, operuoti pacientai priklausė įvairiomsamžiaus grupėms nuo 5 iki 77 metų amžiaus.Indikacija operacijai buvo pašokikaulinio…

ORGANIZING LEISURE TIME IN A FAMILY FOR ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN IN THE CONTEXT OF HEALTH EDUCATION

Neringa Strazdienė, Birutė Strukčinskienė, Alona Rauckienė-Michaelsson, Sigitas Griškonis Abstract Children leisure time is usually decided by their immediate environment, i.e. their family. Therefore, leisure activities which are designed in a family and which enable children to discover pleasant experiences and motivate them to care of their own health are of extreme importance. The aim of…

PACIENTŲ GRIUVIMŲ LIETUVOS LIGONINĖSE PATIRTIS

Vinsas Janušonis, Jurgita Vaitiekienė, Arvydas Šilys Abstract Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti pacientų griuvimųšalies ligoninėse patirtį, nuomonę dėl griuvimų priežasčiųir rizikos veiksnių, prevencijos galimybių beijų patirties ir nuomonės pokyčius.Tęstinis tyrimas vykdytas 2011-2012 m. ir 2016-2017m. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Apklausti289 griuvimų patirtį įvairiose šalies ligoninėse turintyspacientai.Naudotas šiam tikslui sudarytas klausimynas. Išskirtosdvi pacientų grupės su didesne ir…