POOPERACINĖS SEROMOS IR ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA PO KRŪTIES OPERACIJŲ

Jurgita Bičkaitienė, Agnė Čižauskaitė, Vitalina Narmontienė, Dainius Šimčikas, Alvydas Česas Santrauka Krūties vėžys – dažniausia onkologinė moterų ligaLietuvoje ir pasaulyje. Kasmet atliekama daugybėkrūtų operacijų, kurios pasižymi specifiškomis komplikacijomis.Dažniausia iš jų seroma, pasitaikanti3 – 85% atvejų. Nekomplikuotų krūties ir pažastiessričių seromų evakavimo procedūros kai kurių šaliųligoninėse patikėtos krūtų priežiūros slaugytojoms. Raktiniai žodžiai: krūtų chirurgija, pooperacinė komplikacija, seroma,…

IMPACT OF PSYCHOSOCIAL FACTORS ON NURSES‘ SELF-SATISFACTION

Viljaras Reigas, Danguolė Drungilienė, Geriuldas Žiliukas Santrauka The aim of the research is to evaluate the impactof psychosocial factors on nurses‘ self-satisfaction.The research was completed in 2016 in stationarypersonal healthcare institutions. The research methodwas survey. The questionnaire includes two otherquestionnaires PSO-100 and WHS. 1182 peopleparticipated in this research. The highest level ofself-dissatisfaction among nurses was…

NAUJAS POŽIŪRIS Į SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS KATEGORIJAS

Gintautas Virketis, Veronika Matutytė Santrauka Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius yra ta vieta, įkurią pirmiausia greitoji medicinos pagalba ar patyspacientai kreipiasi dėl skubios medicinos pagalbos.Šiuose skyriuose yra gyvybiškai svarbus tinkamaspaciento priskyrimas tam tikrai skubios medicinos pagalboskategorijai. Šiuo metu naudojamos 4 skubiosmedicinos pagalbos kategorijos neatitinka praktiniųporeikių. Tyrimo rezultatai patvirtina, jog siekiantefektyvesnio priėmimo ir skubios pagalbos skyriųdarbo,…

SAUGESNIO IR VEIKSMINGESNIO PACIENTŲ TARPSTACIONARINIO TRANSPORTAVIMO PRINCIPAI

Gintautas Virketis, Eglė Krūminytė Santrauka Pacientų tarpstacionarinis transportavimas – tai populiarimedicininės priežiūros priemonė, plačiai taikomadaugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Tai atskirasveikatos priežiūros paslaugų veikla, pagrįstaužsienio moksliniuose tyrimuose, tačiau Lietuvojenežinomas jos mastas, su kokiomis kliūtimis susiduriama,kokios reikalingos sąlygos. Šiame straipsnyjeaptariami tarpstacionarinio transportavimo principai,užtikrinantys sklandų ir saugų pacientų transportavimomechanizmą tarp skirtingų lygių asmens sveikatospriežiūros įstaigų.Darbo tikslas…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VADYBOS RAIDA LIETUVOJE: POKYČIAI, TENDENCIJOS, KRITINIS POŽIŪRIS, TARPTAUTINIS KONTEKSTAS

Vinsas Janušonis Santrauka Darbo tikslas: įvertinti sveikatos priežiūros vadybosraidą ir esminius pokyčius Lietuvos sveikatos apsaugossistemoje ir jos organizacijose.Analizuota įvairių šalių mokslinės publikacijos sveikatospriežiūros vadybos klausimais, statistiniai duomenys,teisės aktai. Visa tai sisteminta ir vertinta.Darbe atskleisti profesionalios sveikatos priežiūrosvadybos ir bendrosios vadybos esminiai skirtumaibei parodytas sveikatos priežiūros vadybos sudėtingumas.Pateikta sveikatos priežiūros sistemos ir josorganizacijų vadybos bei vadybos…

EFFECTS OF THE SCHROTH METHOD FOR TRUNK MUSCLES’ STATIC ENDURANCE AND SPINE MOBILITY IN GIRLS WITH IDIOPATHIC SCOLIOSIS

Vaiva Strukčinskaitė, Juozas Raistenskis, Aurelija Šidlauskienė, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis Santrauka The prevalence of scoliosis in the paediatric population is increasing every year. The treatment of idiopathic scoliosis in Lithuania is based on traditional physical therapy, and it is not always the most effective. Schroth method recently is widely globally used evidence-based conservative scoliosis treatment…

RADIATION PROCTITIS: CASE SERIES OF TREATMENT WITH ARGON PLASMA COAGULATION IN KLAIPEDA UNIVERSITY HOSPITAL

Šarūnas Dailidėnas, Dainius Šimčikas, Agnė Čižauskaitė, Paulius Žeromskas Santrauka Radiation proctopathy is defined as rectal damage dueto radiation with or without inflammation.Objectives and methods. The aim of this study was topresent our clinical experience, regarding the argonplasma coagulation, in a small series of patients withradiation proctitis. Retrospective data analysis of patientstreated for radiation proctitis in…

VIENO PORTO VIDEOTORAKOSKOPIJA GYDANT TARPUPLAUČIO, DEŠINIOJO PLAUČIO ŠAUTINĮ SUŽALOJIMĄ: KLINIKINIS ATVEJIS

Nerijus Šileika, Aleksandras Bagajevas Santrauka Lietuvių autorių straipsniuose mažai informacijos apiešautinius vaikų sužalojimus.Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) 4,2 % vaikų (nuo0 iki 17 metų amžiaus) panaudojo šaunamąjį ginklą per pastaruosiusmetus (1). Šautiniai vaikų sužalojimai yra trečiapagal dažnį mirties priežastis tarp JAV vaikų (nuo 1 iki 17metų amžiaus) (2).JAV kasmet miršta 1300 ir gydoma 5790 vaikų dėl…

VIENO PORTO VIDEOTORAKOSKOPINĖS BRONCHOPLASTINĖS LOBEKTOMIJOS

Aleksandras Bagajevas, Nerijus Šileika Santrauka Nepaisant chemoterapijos progreso gydant plaučių vėžį (PV), chirurginis gydymas lieka kertiniu akmeniu terapijoje. Chirurginio PV gydymo diapazonas įvairus: nuo minimalios – segmentektomijos iki maksimalios – pulmonektomijos. Iki šiol pulmonektomija asocijuojasi su daugeliu komplikacijų, ypač pacientams su mažais kvėpavimo rezervais ir šalutine patologija. Kaip alternatyva į klinikinę praktiką buvo įdiegta bronchoplastinė…

KLINIKINIS ATVEJIS: HIPERLIPIDEMINIS PANKREATITAS

Armantas Gintautas, Tomas Janušonis, Renata Paškevičiūtė Santrauka Hiperlipideminis pankreatitas (HP) diagnozuojamas,kai yra labai didelis trigliceridų (TG) kiekis kraujyjeir nenustatoma kitų priežasčių, galėjusių sukelti ūminįpankreatitą (ŪP). Mes pristatome klinikinį atvejį,kai 39 m. moteriai buvo diagnozuotas HP kartu sudiabetine ketoacidoze (DKA) ir 2 tipo cukriniu diabetu(CD). Moteriai CD diagnozuotas pirmą kartągyvenime – DKA buvo pradinė diabeto klinikinė…

NETIPINĖS EIGOS SMEGENĖLIŲ HEMANGIOBLASTOMA. KLINIKINIS ATVEJIS

Antanas Gvazdaitis, Kęstutis Jacikevičius, Albertas Šliaužys, Mindaugas Gvazdaitis, Valdas Gasilionis Santrauka Hemangioblastomos yra reti, gerybiniai lėtai augantyskraujagysliniai centrinės nervų sistemos navikai,kurie dažniausiai lokalizuojasi smegenėlėse, smegenųkamiene ir nugaros smegenyse. Jie sudaro 1-3% visųcentrinės nervų sistemos navikų ir 7-10% pirminiųužpakalinės daubos navikų tarp suaugusių žmonių.Hemangioblastomos 70-80% atvejų auga sporadiškai,o likę atvejai yra sudedamąja von Hippel – Lindauligos…

MAŽOS TREPANACIJOS (MINITREPANACIJOS) METODIKA ŠALINANT GALVOS SMEGENŲ HEMORAGINĮ INSULTĄ. KLINIKINIS ATVEJIS IR METODIKOS APRAŠYMAS

Dmitrij Aleksandrov Santrauka Šiame straipsnyje apžvelgiama intracerebrinių hematomųchirurginiai gydymo metodai, jų privalumai irtrūkumai. Taip pat pateikiamas klinikinis atvejis irmetodinė intracerebrinių hematomų šalinimo rekomendacija,naudojant naują metodą – mažos trepanacijos(minitrepanacijos) metodą. Raktiniai žodžiai: intracerebrinis kraujavimas, intracerebrinių hematomų patofiziologija, intracerebrinių hematomų šalinimo metodai, mažos trepanacijos (minitrepanacijos) metodas. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.075 Pilnas tekstas: PDF Atgal