Agnė Čižauskaitė, Donatas Petrauskas, Dainius Šimčikas, Alvydas Česas

Abstract

Krūties vėžys – dažniausia onkologinė moterų ligapasaulyje. Nepaisant įrodymų, jog krūtį tausojantisoperacinis gydymas yra onkologiškai saugus, mastektomijųskaičius kasmet didėja. Krūties rekonstrukcijayra susijusi su geresne moters gyvenimo kokybe, taitaip pat – krūties vėžio gydymo kokybės rodiklis.Krūties rekonstrukcija implantais pasižymi mažesnepooperacinių komplikacijų rizika nei rekonstrukcinėsoperacijos panaudojant audinių lopus.Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 2011 – 2016 m.atliktos 32 rekonstrukcinės krūtų operacijos panaudojantsilikoninius implantus. Bendras pooperaciniųkomplikacijų dažnis 15,6%.Nustatytos kelios statistiškai reikšmingų pooperaciniųkomplikacijų rizikos faktorių grupės. Išnagrinėtiliteratūroje pateikti operacijos metodai, padedantysišvengti pooperacinių krūties rekontrukcinių operacijųimplantais komplikacijų. Tai – teisingas ligonėspasirinkimas, atidus pasiruošimas operacijai bei operacijostechnika.

Keyword(s): krūties vėžys, krūtį tausojanti operacija, mastektomija, autologinė krūties rekonstrukcija, krūties rekonstrukcija implantu.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.071
Full TextPDF

Back