ASMENŲ, JAUČIANČIŲ LĖTINĮ KAKLO SKAUSMĄ, KAKLO FUNKCINIO PAJĖGUMO IR KVĖPAVIMO FUNKCIJOS SĄSAJOS

Ieva Morač, Ieva Eglė Jamontaitė, Ligita Aučynienė Abstract Tyrimo tikslas − nustatyti kvėpavimo funkcijos ir ka­klo funkcinio pajėgumo sąsajas asmenims, jaučiantiems lėtinį kaklo skausmą. Tyrime dalyvavo 31 asmuo, jaučian­tis lėtinį kaklo skausmą bei atitinkantis įtraukimo į tyrimą kriterijus. Tiriamųjų būklė buvo vertinta vieną kartą raštu atsakant į pateiktą anketą bei atliktas fizinis kaklo funkci­nio pajėgumo…