ASMENŲ, JAUČIANČIŲ LĖTINĮ KAKLO SKAUSMĄ, KAKLO FUNKCINIO PAJĖGUMO IR KVĖPAVIMO FUNKCIJOS SĄSAJOS

Ieva Morač, Ieva Eglė Jamontaitė, Ligita Aučynienė Abstract Tyrimo tikslas − nustatyti kvėpavimo funkcijos ir ka­klo funkcinio pajėgumo sąsajas asmenims, jaučiantiems lėtinį kaklo skausmą. Tyrime dalyvavo 31 asmuo, jaučian­tis lėtinį kaklo skausmą bei atitinkantis įtraukimo į tyrimą kriterijus. Tiriamųjų būklė buvo vertinta vieną kartą raštu atsakant į pateiktą anketą bei atliktas fizinis kaklo funkci­nio pajėgumo…

SCHROTH TERAPIJOS EFEKTYVUMAS KVĖPAVIMO FUNKCIJAI SERGANČIŲJŲ IDIOPATINE SKOLIOZE REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Roman Machnin, Milda Žukauskienė, Laimutė Samsonienė Abstract Schroth terapija yra specializuota skoliozės gydymo kineziterapija, atitinkanti visus SOSORT keliamus reikalavimus [1]. Jos metu svarbiausias dėmesys kreipiamas į korpuso deformacijų korekciją, derota­ciją bei kvėpavimo sistemos funkcijos gerinimą. Nors Schroth terapija laikoma vienu labiausiai ištirtų kon­servatyviojo gydymo metodų, literatūroje duomenų apie Schroth terapijos poveikį kvėpavimo sistemos funkcijų parametrams…