Jelena Kutkauskienė

Santrauka

Ekstremalios situacijos metu poreikis efektyviai valdyti situaciją nulėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami svarbiausi sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti ir plėtoti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremalios situacijos metu, įvertintos teisinės priemonės, užtikrinusios šių paslaugų prieinamumą ir saugą.

Raktiniai žodžiai: COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos, paslaugos COVID-19 sergantiesiems.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.017
Pilnas tekstasPDF

Back